De spraakmakende praktijkproef met chrysantenteelt op water bij Kreling Chrysant in Bruchem is begin 2016 vroegtijdig ten einde gekomen. Kreling en compagnon Peter van de Werken vinden het systeem te onbetrouwbaar. “We hebben best goede teelten gedraaid, maar er zijn er te veel mislukt. Toen we begonnen dachten we dat het systeem praktijkrijp was en geschikt om op te schalen. Maar in feite hebben we drie jaar als een soort proefstation gefunctioneerd”, vertelt Jan Kreling.

De proef is begin 2013 gestart en oogde aanvankelijk veelbelovend. In de winter en voorjaar kon de verwachte meerproductie van 20% worden gerealiseerd. Maar in de zomer sloegen de ziekteproblemen in het water toe. In de loop van de tijd zijn veel maatregelen uitgeprobeerd, maar geen daarvan gaf voldoende resultaat. De teler geeft aan dat de speelruimte daarbij smal was. “We hanteren kwaliteitsmarges van 0 tot 5 procent. Bijna goed is dan dus helemaal fout. Het is wel jammer natuurlijk dat het zo loopt.”

Hij wil de faciliteiten (de bassins en het teeltsysteem) plus benodigde energie een jaar lang gratis ter beschikking stellen aan een partij die er nog brood in ziet. Naar verwachting zullen dat geen collega’s zijn. Andere chrysantentelers hebben regelmatig hun waardering uitgesproken voor de moed van Kreling, maar gaven ook steeds aan de resultaten af te wachten alvorens zelf iets uit te proberen. Er zal dus een onderzoeksinstelling op in moeten springen. Tot nu toe heeft zich echter nog niemand gemeld.

De proef heeft Kreling en van de Werken aardig wat geld gekost. De subsidie dekte niet alle kosten. “De uren en de energie zijn niet betaald. Bij een volledige productie zou dat wel het geval zijn geweest. Maar ik klaag niet: we hebben zelf deze keuze gemaakt”, zegt de ondernemer.
Een klein bassin – 200 m2 – is nu gevuld met kleikorrels en beplant met chrysanten. Dat gaat op het moment best aardig, geeft de teler aan, maar hij ziet het vooralsnog vooral als hobbyhoekje.

Tekst en foto: Tijs Kierkels