De klimaatcomputer is een cruciaal onderdeel binnen het tuinbouwbedrijf en teeltproces. Op deze computer komt veel informatie over kas en gewas samen en worden aanpassingen in klimaat en de doseringen van water en voeding ingesteld. We spenderen veel aandacht aan het verloop van temperatuur, luchtvochtigheid en andere relevante zaken om de teelt zo optimaal mogelijk te sturen.

De cijfers en grafieken op het beeldscherm zijn voor ons heel belangrijk en we kunnen heel wat uren besteden aan nadenken en discussiëren over 0,3 graad Celsius meer of minder. Wat we ons vaak onvoldoende realiseren, is dat binnen de steeds groter wordende kassen de verschillen vaak groter zijn dan wij denken. Het is bekend dat er binnen een goed ogend en gezond groeiende gewas tomaten, groeiverschillen tussen individueel groeiende planten van 30% voorkomen. Dat feit alleen al zet je aan het denken. Daarnaast weten we ook dat temperatuur en luchtvochtigheid binnen een teeltafdeling plaatselijk vaak meer variëren dan gewenst.
In de meeste moderne bedrijven is er per hectare meestal maar één plaats waar het klimaat wordt gemeten. Als we kijken naar meetpunten van vochtigheid en voedingstoestand van substraat zijn dit er vaak nog minder. Als je dit afzet tegen de verschillen die vaak binnen kas en gewas aanwezig zijn, is dit niet veel.

Extra rendement

Het goede nieuws is dat er momenteel draadloze systemen worden ontwikkeld en op de markt komen. Daarmee kunnen, tegen redelijke kosten, op veel meer plaatsen binnen de teeltruimte relevante zaken in klimaat, vocht en voedingstoestand van de teelt in beeld worden gebracht. Ook is het al mogelijk om de groei van een gewas op basis van de gewichtstoename te monitoren.
Met deze moderne techniek krijg je beter beeld op het teeltproces en meer inzicht wat zich per vierkante meter afspeelt. Door fijnmaziger monitoring is er, naar mijn mening, nog veel extra rendement te halen, al is het alleen maar door onaangename verassingen in de teelt te voorkomen. Je gaat gewoon meer zien. Heeft u voldoende beeld op wat er gebeurt in de teelt?

Tekst: Peter Klapwijk, 2Harvest