Met de huidige natte en sombere dagen lijkt het nog niet actueel, maar het is voor zowel de belichte als de onbelichte tomatentelers van belang om na te denken over het aanbrengen van krijt of coating op de kas. Dat lijkt vroeg, maar de lente komt snel. Bovendien gaf het warme en scherpe weer van de zomer van 2018 met name in de belichte teelt veel problemen.

Neusrot, tomaten los van de tros en een dunner, generatiever gewas, allemaal kwaliteitsproblemen van vorig jaar als gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden. Maar zo’n zomer kunnen we zomaar opnieuw beleven. Dus is het zaak genoemde effecten dit jaar te voorkomen.
Dat kan door het aanbrengen van schermcoatings om de instraling te verminderen. Ja, dat levert lichtverlies op, maar biedt ook mogelijkheden om vocht en CO2 binnen te houden. Wat je enerzijds aan licht verliest, win je aan de andere kant met CO2 en luchtvochtigheid.

Opties

Bij de keuze van de coating zijn er uiteraard meerdere opties. Een diffuse coating is met name een optie voor de belichte gewassen, die pas in het najaar worden beëindigd. Daarmee kom je goed de zomer door met een beperkt lichtverlies. De belichte teelten, die in de zomer worden gewisseld, hebben meer baat bij ‘normale’ schermmiddelen, die vooral licht- en warmtewerend zijn. Wil je de oude gewassen goed beëindigen en jonge gewassen goed laten weggroeien, dan is het belangrijk te veel aan licht en warmte weg te nemen. Aanvullend aan de coating kan dan ook nog het donkerscherm worden gebruikt.

Twijfel

De twijfel bij telers om een coating aan te brengen heeft vrijwel altijd te maken met de vrees voor lichtverlies. Telers willen flexibel zijn en het aanbrengen van een coating is een vast gegeven. Mijn stelling is echter dat je beter wat lichtverlies kunt hebben dan kwaliteitsverlies van het te oogsten product.

Tekst: Willem Valstar, StarGrow Consultancy.

Gerelateerd