LED-topbelichting heeft in een proef bij Ter Laak Orchids in Wateringen geleid tot iets meer takken en bloemen in vergelijking met belichting door SON-T. Tevens resulteerde het in een wat langere teeltduur, die verschilde per cultivar. Richard ter Laak schrijft beide effecten vooral toe aan de lagere bladtemperatuur onder de LED’s. Topbelichting met LED’s kan voordelen hebben vanwege lager energieverbruik en afstemming van de lichtkleur op de behoefte van de plant.

Ter Laak ziet het ook als mogelijkheid om in de donkere periode meer licht te geven en de groei vast te houden. In beide proefkassen (LED en SON-T) was 250 µmol/m²/s geïnstalleerd, twee keer zoveel als normaal. “De proef heeft 21 weken gelopen, vanaf week 45. Van koelen tot bloei. We hebben geregeld op de bladtemperatuur, maar onder LED’s bleef die toch 0,5ºC lager”, vertelt de ondernemer.
Metingen lieten zien dat de planten onder LED’s een groter deel van de dag fotosynthetisch actief waren. Een andere klimaatsturing kan deze fotosynthese wellicht omzetten in meer productie.
De plantkwaliteit onder LED’s is iets beter: “Iets meer zijtakken en bloemen; soms was de bloemsteel ook iets korter.”
Daar staat tegenover dat de teeltduur 6 tot 12 dagen langer was, variërend per cultivar. “De lagere planttemperatuur heeft grote invloed gehad. Hoe kouder hoe meer takken en hoe langer de teeltduur. Het is zoeken naar het evenwicht. Ik kan daarom nog niet de conclusie trekken dat we op LED-belichting overgaan. We zetten de proef voort”, aldus Richard Ter Laak.
De gebruikte lampen zijn GreenPower LED-toplighting modules. De proef wordt begeleid door de plantfysiologen van Philips. Op de foto medewerker Martijn Solleveld en plantspecialist Daniëlle Smits.

Tijs Kierkels