In het thema Luchtbeweging van Onder Glas (editie april 2016) maakte adviesbureau Aelmans een brede analyse van de beschikbare luchtbehandelingssystemen, als onderdeel van Het Nieuwe Telen. Hun conclusie: de oplossingen zijn te complex, te duur en door de grote verscheidenheid aan systemen wordt kennisuitwisseling bemoeilijkt. Maar hoe kijken de pioniers van HNT, die fors hebben geïnvesteerd in LBK’s en luchtslangen, daar tegenaan? Mathieu van Holstein reageert.

Vraag is of genoemde, duurdere systemen door de huidige inzichten en ervaringen op gebied van Het Nieuwe Telen overbodig zijn geworden. Is met een hedendaagse kijk op schermen en de inzet van ventilatoren hetzelfde resultaat te realiseren? “In algemene zin kun je wellicht stellen dat dit het geval is”, zegt Mathieu van Holstein, bij Holstein Flowers in De Lier onder andere verantwoordelijk voor het teeltklimaat. “De beoogde effecten kunnen op andere, goedkopere manieren worden behaald dan met de eerste luchtbehandelingsinstallaties. Die bieden echter niet voor elke situatie en doelstelling de gewenste oplossingen. De vochtwaarden die ik nu haal op onze locatie met LBK’s en slangen bovenin de kas, zijn met de huidige standaard denkwijze op gebied van luchtbeweging niet haalbaar.”

Essentiële vraag is of de gedane investeringen snel genoeg worden terugverdiend. Van Holstein is realistisch: “Ik ben positief over de gemaakte keuzes, al ben je dat altijd wat sneller over eigen investeringen. Ga je puur voor energiebesparing dan is een economische vergelijking eenvoudig te maken. Onze primaire insteek voor HNT is echter het realiseren van betere teeltresultaten, dat is lastiger meetbaar; daar speelt gevoel ook een belangrijke rol bij.”

Bijkomend voordeel voor Holstein Flowers is dat het bedrijf beschikt over twee locaties, een met en een zonder LBK’s en luchtslangen. Dat geeft een nuttige referentie. “In de kas met HNT hebben we gevoelige rassen staan. Met de huidige installaties hebben we het afgelopen seizoen betere teeltresultaten geboekt dan ooit, door de behaalde vochtwaarden. Het gewas laat een plus zien ten opzichte van de andere locatie. Overigens zien we ook op gebied van energiebesparing een positief effect, dus wij staan om meerdere redenen nog volledig achter de gemaakte keuzes en gedane investeringen.”

Tekst en foto: Roger Abbenhuijs