Eindelijk zomer in het land, dit zal de groei van de komkommer zeker ten goede komen. Vaak wordt gezegd dat als het gras buiten niet groeit, het in de kas ook matig groeit. Ook dit jaar gaat dit weer op.
Bij de traditionele teelten valt de groei op de meeste bedrijven momenteel niet mee. De hergroei van de gewassen, bij vooral de vroege plantingen, heeft te lang op zich laten wachten en de vruchten zijn soms te dun en sliertig. Bij de late januari plantingen is de groei veel spontaner.

Wat veroorzaakt nu deze ontwikkeling van de gewassen? Het is bijna ieder jaar dat de groei in de maanden februari en maart te ver wegzakt. Bij de hogedraadteelt zien we dit verschijnsel niet. De plantbelasting wordt bij dit teeltsysteem afgestemd op het licht, maar als telers bij de traditionele teelt te veel plantbelasting op de rank of stam realiseren, dan gaat de groei uit het gewas. Dat is wat dit jaar op veel bedrijven is gebeurd.

Goede rankgroei

De productie valt dit jaar tot nu toe enkele vruchten per vierkante meter lager uit dan vorig jaar. Zet de hoeveelheid licht maar eens af tegen de productie per week en dan zie je al een oorzaak van de mindere groei en het herstel van de plant. Het blijft nu zaak om zo snel mogelijk goede rankgroei te krijgen met minimaal vier bladeren per rank en streef naar drie tot vier ranken per plant. Nu de weersomstandigheden buiten groeizaam zijn, is het zaak om sterke groei te realiseren.

Vochtafvoeren blijft noodzaak

Een korte periode met hoge RV-waarden, bijvoorbeeld in de avonduren wanneer te weinig wordt gelucht, kan al leiden tot broei met Mycosphaerella in gewas en vrucht en vooral te zwakke ranken en vruchtaanleg. Voor telers die op uitstraling eerder willen gaan schermen blijft het zaak voldoende vocht af te voeren door middel van luchten. Probeer bij buitentemperaturen vanaf 6 tot 8°C iets te luchten of – bij scherm dicht – dan boven het scherm te luchten. Gebruik ook de windzijde om voldoende vocht af te voeren. Indien niet wordt gelucht, moeten ventilatoren draaien om de kaslucht in beweging te houden.
Bij de hogedraadteelt zien we wel iets meer abortie en ook splijtkoppen komen meer voor ten opzichte van vorig jaar. Abortie is bijna altijd een gevolg van enkele dagen veel te weinig licht. Splijtkoppen ontstaan door verstoring van de hormoonhuishouding in de plant door bijvoorbeeld wisselende klimaatomstandigheden.

LED-belichting

Ook dit jaar hebben we weer allerlei problemen zien ontstaan, vooral in de belichte teelten, zoals slechte CO2. Zo blijkt maar weer eens dat alles 100% in orde moet zijn, zeker als telers bij belichten van de 24 uur bijna 14 tot 16 uur CO2 doseren met de huidige dichte kassen.
Bij de bedrijven met alleen LED-belichting hebben telers ook te maken met flinke groeiproblemen. Het blijkt dat in de maanden met te weinig buitenlicht de groei en daarbij productie bij alleen LED-belichting niet goed is. Het lijkt erop dat het spectrum van het licht nog onvolledig is. Nu de daglengte toeneemt en telers ook minder uren aan het verduisteren zijn, gaat het wel goed. Conclusie is dat er nog veel onderzoek nodig is om ook deze problemen in de komkommerteelt op te lossen.

Tekst: Peter Schreurs, Innocrop Consulting.

Gerelateerd