Liander gaat als eerste regionale netbeheerder congestiemanagement toepassen rond een knelpunt in het elektriciteitsnet. Daarmee kan de netbeheerder de schaarse capaciteit van het net in het Gelderse Neerijnen efficiënter verdelen en een aantal klanten op de wachtlijst de gewenste extra capaciteit geven voordat het net uitgebreid is.

Vraag en aanbod elektriciteit afstemmen

Congestiemanagement is een systeem om de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet eerlijk en efficiënt te verdelen als in een bepaald deel van het net onvoldoende capaciteit is voor alle afnemers of opwekkers. Als het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan het net in een bepaald gebied aan kan (congestie), onderzoekt de netbeheerder of het met marktpartijen afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit mogelijk is. Is dit het geval, dan doet de netbeheerder een oproep aan de markt om op momenten dat de vraag het aanbod overstijgt om meer of juist minder elektriciteit te gebruiken of in te voeden.
Bedrijven, instellingen en bijvoorbeeld producenten van wind- of zonnestroom geven vervolgens per dag aan tegen welke prijs zij hun elektriciteitsverbruik kunnen minderen of stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.

Beperkte extra ruimte op het net

Uit onderzoek blijkt dat er in Neerijnen voldoende grootverbruikers zoals telers zijn die bij topdrukte op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding minder elektriciteit willen verbruiken of extra elektrisch vermogen willen leveren. Het systeem wordt nu ingericht en Liander werft partijen die willen deelnemen.
De netbeheerder verwacht dat congestiemanagement voor het eerst daadwerkelijk in het najaar hoeft te worden ingezet als de piekvraag het aanbod aan netcapaciteit overstijgt.
De toepassing van dit systeem past in de oplossingen om het bestaande net slimmer te benutten. Eerder ontwikkelde de netbeheerder al flexibiliteitsmarkten in Nijmegen en Zuidplaspolder.