De meeste tuinbouwbedrijven hebben maar weinig middelen voor bijscholing van de ondernemer en medewerkers. Tegelijkertijd neemt de noodzaak toe. Provincie en Greenport Gelderland ondersteunen de bedrijven op dit vlak. De eerste bedrijfsopleidingsplannen zijn gemaakt.

“De meeste tuinbouwbedrijven zijn relatief klein en hebben geen professionals in huis die zich speciaal met opleiding en ontwikkeling bezighouden. Dat gaat wringen: de eisen nemen toe en de bedrijven worden steeds groter. Partijen rondom de tuinbouw, zoals accountants, banken, sectororganisaties en ministerie, maken zich daar zorgen over”, vertelt Erik Kaemingk, themaregisseur Human Capital bij Greenport Gelderland.
Voor de bijscholing van medewerkers kan vaak een beroep gedaan worden op scholingsfondsen. Voor ondernemers bestaat zoiets niet. De provincie Gelderland ondersteunt de ondernemers daarom, via Greenport Gelderland, door een deel van de kosten te vergoeden.

Bedrijfsopleidingsplan

De basis is een bedrijfsopleidingsplan. Daarin wordt het bedrijf beschreven, de toekomstplannen en wat er nodig is aan opleiding of bijscholing om die te realiseren, zowel van de ondernemer als de medewerkers.
Vervolgens beoordeelt Kaemingk of de opleidingsplannen voor subsidie in aanmerking komen. “Het gaat om 30 tot 50% van de scholingskosten. Dit project is in de eerste plaats gericht op de ondernemers. Maar ook bijscholing van medewerkers kan voor subsidie in aanmerking komen, als er geen andere mogelijkheid is. Dat is bijvoorbeeld zo op het gebied van marketing en leidinggeven”, vertelt hij.

Scholingsadviseurs

Er zijn nu 20 bedrijfsopleidingsplannen goedgekeurd voor subsidie. Het doel is om eind volgend jaar op 170 uit te komen. Speciale scholingsadviseurs ondersteunen de ondernemers bij het opstellen van zo’n plan. Aandachtspunten (leerlijnen) in de plannen zijn: ondernemerschap, teelt, handel en marketing.
“Het loopt conform verwachting. We hadden niet gedacht dat het meteen storm zou lopen, ondanks de subsidiemogelijkheden. Het werkt het beste als een vertrouwenspersoon zoals de accountant de ondernemer attendeert op de noodzaak om meer aandacht aan scholing te besteden en het feit dat daarvoor subsidie bestaat”, geeft hij aan.

Tekst en beeld: Tijs Kierkels