Bladluis, wittevlieg en trips zijn plagen die al lange tijd in de glastuinbouw voorkomen en in veel teelten nog steeds lastig te bestrijden zijn. Entomopathogene schimmels, micro-organismen die insecten infecteren en doden, bieden veel potentie als biologisch correctiemiddel van deze plagen.

De inzet van deze schimmels wordt tot nu toe nog maar beperkt benut doordat sommige effectieve isolaten niet beschikbaar zijn, de toediening ongeschikt is, of doordat de omstandigheden voor toepassing ongunstig zijn. We hebben daarom het initiatief genomen om een nieuw project te starten dat gericht is op het verbeteren en verbreden van de inzet van entomopathogene schimmels voor de bestrijding van bladluis, trips en wittevlieg in de glastuinbouw.

Slimme integratie met andere biologische bestrijders

Hierbij testen we nieuwe isolaten, formuleringen en methoden voor verspreiding en instandhouding. Verder onderzoeken we of tijdelijke of plaatselijke klimaatoptimalisaties en een slimme integratie met andere biologische bestrijders de effectiviteit kan verbeteren.
Dit driejarige T&U topsectorproject (LWV22042) is in april 2023 van start gegaan en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV, Stichting KijK, Glastuinbouw Nederland, Stichting Chrysant NL, Stichting Stimuflori, de gewascoöperaties paprika en aubergine en de bedrijven Koppert, Biobest, HortiPro en Nufarm.

Tekst: Gerben Messelink