Afgelopen zomer is het nieuwe project Masterplan rupsen gestart. Binnen een van de werkpakketten zoeken we naar mogelijkheden om de Turkse mot Chrysodeixis chalcites biologisch te bestrijden. De eerste veelbelovende proeven zijn zojuist afgerond.

In het experiment met paprika’s hebben we een roofwants, Podisus maculiventris (zie foto), getest als potentiële predator tegen de rupsen. Beide geteste strategieën, preventief en curatief maken gebruik van de roofwantsen met aanvullende voeding, hebben veelbelovende resultaten opgeleverd in de kooienproef. In geen van de behandelingen ontwikkelden de rupsen zich tot volwassen stadia, ze waren zeer snel onder controle. Er is wel enige vraatschade geconstateerd.

Sluipwespen die populatie snel kunnen opbouwen

Daarnaast zijn we ook op zoek naar complementaire sluipwespen die de rupsenstadia parasiteren als aanvulling op de eiparasiet Trichogramma achaeae en de roofwants. Een inventarisatie rond de kassen wees uit dat er buiten meerdere sluipwespensoorten voorkomen. We zijn specifiek op zoek naar sluipwespen die meerdere eitjes op een rups kunnen leggen en zo de populatie snel kunnen opbouwen. De komende maanden gaan we de interacties tussen de roofwantsen en andere biologische bestrijders in het gewas nader onderzoeken.
Dit onderzoek is deel van het PPS onderzoek Masterplan Rups. De betrokken partners zijn Stichting Kennis in je Kas, Glastuinbouw Nederland, Stichting Stimuflori, Gewascoöperatie Paprika, Gewascoöperatie Gerbera, Gewascoöperatie potorchidee, Andermatts Canada en PATS Indoor Drone Solutions. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Wageningen Research.

Tekst: Ada Leman