Telers worstelen in de tuinbouw met verschillende soorten ziekteverwekkers die wortelziekten kunnen veroorzaken. Ziekten zijn de belangrijkste redenen voor de verliezen. Deze ziekten zijn vaak besmettelijk.

Er zijn verschillende manieren om met de ziekten om te gaan. In de substraatteelt kiezen telers vaak voor totale desinfectie van het bodemleven. Maar er is een nieuwe strategie die veel geavanceerder is en planten gezonder houdt. De bioreactor van Agrona verbetert het zuurstofverbruik in het water en zorgt ervoor dat de zuurstof wordt opgenomen door micro-organismen. De bioreactor is inzetbaar tot 10 m³ per uur.

Aerobe biologische zuivering maakt gebruik van natuurlijke kringloopprocessen. Het creëren van optimale procesomstandigheden versnelt het afbraakproces, wat betekent dat het water wordt gezuiverd van pathogene schimmels. In een zuurstofrijke omgeving breken micro-organismen organisch materiaal af. Oxidatie van organisch materiaal resulteert in de vorming van voornamelijk minerale componenten.

De beluchting is nodig voor aerobe bacteriën, waardoor alle fijne organische verontreinigingen in het water (schimmel, algen en schimmels) worden afgebroken.

Meer info: Agrona
Stand J133