Het belang van vroege en preventieve vestiging van natuurlijke vijanden in het gewas voor de beheersing van plagen neemt toe. Het bijvoeren van generalistische predatoren in het gewas (de zogenaamde ‘standing-army’ strategie) is ondertussen gemeengoed. Voor de bestrijding van bladluis voldoet deze methode echter niet.

Bladluisbestrijders zijn meestal specialisten en hebben bladluis nodig om zich te vermeerderen. Bankerplanten met alternatieve bladluizen kunnen hiervoor uitkomst bieden. Tot dusver werden bankerplanten met graanluizen in kassen vooral ingezet voor de vermeerdering van sluipwespen. Een te sterke focus op deze methode kan ook problemen met hypersluipwespen geven.

Nieuwe soorten bankerplanten

In dit project werken onderzoekers van Wageningen University & Research met combinaties van nieuwe soorten bankerplanten die gelijktijdig populaties van meerdere soorten specialistische bladluisbestrijders kunnen ondersteunen. Daarnaast werken zij aan bankerplanten voor generalistische roofwantsen, met name in gewassen die zelf de vestiging van deze roofwantsen niet kunnen ondersteunen.
Naast proeven in experimentele kassen vinden er vanaf de start ook proeven bij telers plaats.

Tekst: Marjolein Kruidhof