Er lopen in Bleiswijk momenteel twee bladplukproeven, bij tomaat en hogedraad komkommer. Doel van bladplukken in de kop is om de productie van assimilaten en de drogestofverdeling naar de vruchten te optimaliseren.

Dat optimaliseren kan door met een zo laag mogelijk aantal bladeren toch al het licht op te vangen, de lichtverdeling door het gewas heen te verbeteren en daarmee de gewasfotosynthese te maximaliseren. De onderhoudsademhaling van de bladeren minimaliseren draagt ook bij aan een verdere optimalisatie.
In de proef ‘Tomatenproductie sturen van blad naar vrucht’ met Brioso is gedurende de winter in de kop 33% (de standaardbehandeling) of 55% blad geplukt (behandelingen met verschillende hoeveelheid blad onderin). Het blijkt dat het wegnemen van blad ertoe leidt dat er relatief meer drogestof naar de vruchten gaat.

De tomatenvruchten in de behandelingen hadden aan het eind van de winter gemiddeld 65% van de gevormde assimilaten gekregen, terwijl dit in de standaard 62% was. In de proef ‘Energiebesparing door bladpluk komkommer’ worden verschillende stengeldichtheden en bladplukstrategieën gecombineerd. Deze proef is begin april ingezet. De eerste resultaten lijken uit te wijzen dat bladpluk leidt tot opbrengstverbetering.

Tekst en foto: Wageningen UR.