Eens in de drie jaar voert Wageningen University & Research in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Energiemonitor uit in de bollensector. Recent is er een monitor uitgevoerd over het jaar 2021. De sector verbruikt evenveel energie als in 2008, maar doet dat op meer areaal en produceert daarmee ook meer stelen en is daarmee efficiënter.

Gemiddeld is het totaal aantal energiebesparende maatregelen per bedrijf in 2021 weer gestegen ten opzichte van 2019. Net als in voorgaande jaren blijkt dat de meeste maatregelen worden genomen door bedrijven met een relatief groot aandeel in areaal. Ook is er aan de deelnemers gevraagd of zij ideeën hebben voor innovaties of investeringen op energiegebied die interessant kunnen zijn voor hun bedrijf of de bloembollensector in het algemeen.

Opslag van energie veelgenoemde innovatie

Het gebruik maken van batterijen en accu’s voor de opslag van energie is een veelgenoemde innovatie. Ook wordt deze techniek het vaakst genoemd voor een subsidieregeling. Opslag van energie lijkt de belangrijkste innovatie te zijn aangezien ook waterstof relatief vaak benoemd is.
Zonnepanelen en batterijen voor energieopslag zijn de investeringen waar de meeste ondernemers de komende vier jaar in verwachten te investeren. Wel zien zij de rentabiliteit, het overbelaste energienet en de instabiele regelgeving vanuit de overheid als grootste knelpunt om te kunnen verduurzamen.

Tekst: Sjoerd van Vilsteren