LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw hebben het initiatief opgepakt voor een Masterplan Aanpak Meeldauw in de glastuinbouw. Meeldauw is een ziekte die in veel gewassen voorkomt en steeds lastiger met middelen te bestrijden is.

Er is een strategisch stappenplan opgesteld, startend met een weerbaar gewas, weerbaar systeem, slimme technieken en een effectief middelenpakket, om te komen tot een geïntegreerde systeem aanpak. In overleg met betrokken telergroepen zijn vijf uitgangspunten geformuleerd van een zogeheten ‘Green Challenge’: uitgangsmateriaal; hygiëne; klimaat en voeding; weerbaar gewas; middelen en toedieningstechnieken.

Plant zelf weerbaar maken

Bij uitgangsmateriaal moet worden gedacht aan resistenties. Productie en industrie willen een signaal afgeven aan de veredelingsbedrijven. Hygiëne is vooral een randvoorwaarde, waarvoor elke teler zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen. Voeding gaat een essentiële rol spelen in het onderzoek. Dat geldt ook voor weerbaarheid; een fundamenteel onderdeel van het masterplan. Uitgangspunt is hoe de plant zelf weerbaar te maken, onder andere door te kijken naar de effecten van lichtkleuren op SAR (Systemic acquired resistance) met als signaalstof salicylzuur. Bij de middelen kijken de onderzoekers naar naar de mogelijkheden. Bekend is dat de wijze van toediening van middelen essentieel is voor het beoogde effect.

Verlenging toepassing van zwavel

Het onderzoek wordt deel gefinancierd vanuit het PT (Bloemisterij) en deels door het ministerie van EZ. Glasgroentetelers kunnen aanhaken bij het masterplan. Ondertussen maakt LTO Glaskracht Nederland zich sterk voor verlenging van de toepassing van zwavel middels verdampers. Als die methode wegvalt heeft de sector een veel groter probleem in de strijd tegen meeldauw.

Tekst: Helma Verberkt, Programmamanager Plantgezondheid LTO Glaskracht Nederland