Mijn overtuiging is dat na de ontwikkelingen: van grond naar substraat; van volumegericht naar klantgericht; van onbelicht naar belicht; van klein- naar grootschalig en van grootschalig naar professionalisering, nu de tijd is aangebroken voor internationalisering. Zowel in teelt, handel, als toelevering, maar dan wel op een andere manier dan tot nu toe gangbaar is.
We moeten als Nederlandse glastuinbouw niet langer doorgaan met het simpelweg neerzetten van kassen in de wereld en dan zeggen: ‘Alstublieft, hier is uw turn-key project, succes er mee.’ Er ligt een megakans om onze positie als Nederlandse tuinbouw in de wereld uit te rollen, mits wij in staat zijn daarbij samen te werken en met elkaar, (potentiële) investeerders, overheden en telers in het buitenland, bij de hand te nemen en te helpen de juiste keuzes te maken. Als die keuzes zijn gemaakt, moeten we helpen met de overdracht van de kennis die nodig is om deze projecten ook rendabel te maken. We zouden ze ook voor de lange termijn moeten helpen met een goede exploitatie.

Wij hebben dit nu op twee plekken gedaan. In beide gevallen hebben we een aandeel in deze bedrijven verworven in ruil voor onze kennisinbreng op lange termijn. Het voordeel voor onze partners is dat zij hiermee een goede borging krijgen voor de inbreng van kennis en continuïteit. Voordeel voor ons is dat wij veel sneller op andere markten kunnen doorontwikkelen, waardoor we een sterkere en betere partij worden voor onze afnemers. Wij blijven daardoor ook een aantrekkelijke werkgever voor aanstormend talent; en het maakt ondernemen nog véél leuker.

Voordeel voor de sector moet zijn dat wij als Nederlandse bedrijven onderdeel uit gaan maken van hetgeen er wereldwijd gebeurt. Door ze alleen maar aan kennis te helpen, zetten wij onszelf steeds meer buitenspel. Nu werkt dat niet goed genoeg, omdat er weliswaar hier en daar stapjes worden gemaakt, maar wij krijgen het totaalverhaal nog steeds niet goed over de bühne. Niet voor niets besteed ik er heel veel tijd aan om bedrijven uit alle delen van de tuinbouwsector te motiveren om uit de grote hoeveelheid losse schakels eindelijk eens een sterke keten te gaan vormen. Want alleen dán zal men bij grote tuinbouwvraagstukken in het buitenland, net als bij watermanagement, blijven roepen ‘Bring in the Dutch’.

Frank van Kleef
Tomatenteler en lid van Harvest House