Op drie dossiers werden afgelopen weken stappen op Europees niveau gezet die voor de glastuinbouw van betekenis zijn. Crispr-Cas is door het Europarlement; kansen gloren voor CO2 uit de industrie en de ongunstige gewasbeschermingswet SUR werd ingetrokken. Lobbyist Jesse Schevel van Glastuinbouw Nederland spreekt opgetogen over witte rook boven Europa. Hij legt uit wat er op stapel staat.

“Er komt ook weleens wat goeds uit Europa, dat mag wel gemeld worden”, zegt Jesse Schevel met een lach. De specialist publieke en internationale zaken verklaart: “Je kunt op Europees niveau echt dingen bereiken als sector. Als Europa met stimulerend en effectief beleid komt, dan zet dat zoden aan de dijk. Neem het dossier groene gewasbeschermingsmiddelen. Als Europa passend beleid opstelt, waarmee nieuwe groene middelen sneller kunnen worden toegelaten dan kun je verder als leveranciers. Dat helpt onze telers.”
Ook voor het toepassen van CO2 uit de industrie (Carbon Capture and Usage) geldt dat. “Als daar geld voor vrijkomt, dan zet dat ook zoden aan de dijk.”
Voor Schevel kwam de snelheid van de besluiten vrij onverwachts. “Waarschijnlijk zijn de wetten in stemming gebracht omdat de Europese verkiezingen eraan komen, in juni. Europa wil het daarvoor geregeld hebben.”

Crispr-Cas ronde verder

Een belangrijk bericht kwam uit het Europees Parlement. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde in met een wetsvoorstel om nieuwe veredelingstechnieken waaronder Crispr-Cas toe te staan. De glastuinbouwsector juicht dat toe. Deze veredelingstechnieken helpen bij het ontwikkelen van weerbare rassen die minder vatbaar zijn voor ziekten en plagen en daardoor kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden teruggebracht.
Schevel: “Nu moet ook de Raad van de EU het nog goedkeuren, daarin zitten de betrokken vakministers van de 27 lidstaten. Hopelijk lukt dat volgende week al. Er leeft nog wel tegenstand, vooral bij Polen en andere Oost-Europese landen. Die hebben om religieus-ideologische redenen moeite met Crispr-Cras. Vooral Polen overtuigen is van belang om aan de gekwalificeerde meerderheid te komen die hiervoor nodig is.”

Geen gewasbeschermingswet

Het intrekken van de gewasbeschermingswet SUR is ook goed nieuws volgens de lobbyist. Er was grote verdeeldheid over de wet die voor 2030 een halvering van het gewasbeschermingsmiddelengebruik moest afdwingen. “De wet wilde het Integrated Pest Management heel erg dicht regelen, door telers elke stap in gewasbescherming te laten registreren om zo de keuze voor een chemisch middel te kunnen verantwoorden. Het zou veel bureaucratie meebrengen, die niet aansluit bij de praktijk”, volgens Schevel.
Naast deze ‘stok’ bevatte de wet ook een wortel, die de sector met meer vergroening moest helpen. “Dat zijn we nu helaas ook kwijt. Maar de noodzaak voor groene alternatieven blijft groot, daarover blijven wij als sector in gesprek met de Europese Commissie.”
Hij hoopt dat er komend najaar een nieuw wetsvoorstel komt waarin vergroening van middelen wordt geregeld. Momenteel speelt er een soort landbouwakkoord op Europees niveau, waar naast de agrarische sector ook de groene NGO’s bij worden betrokken en dit breed gedragen onderwerp ook op tafel ligt.

Wopke Hoekstra

Het derde goede Brusselse bericht is volgens Schevel de klimaatstrategie die Eurocommissaris Wopke Hoekstra presenteerde. Daarbij is de inzet voor 2040 om 90% klimaatneutraal te zijn. De sector heeft voor dat jaar al volledig klimaatneutraal als doel neergelegd. In het industrieel koolstofbeleid van de EC wordt hergebruik van CO2 (CCU) prominenter dan voorheen gestimuleerd. Eerder dreigde CCU nog onder te sneeuwen ten opzichte van CCS (CO2-opslag).
Schevel: “Voor de glastuinbouw is kunnen beschikken over externe CO2 van levensbelang. Deze intentie zien we daarom als een steun in de rug. Het past bij wat wij al doen en Hoekstra ziet kansen in CCU voor het koolstofbeleid. Ook wil hij inzetten in de verwaarding van reststromen. Daar kan de glastuinbouw ook een rol in spelen.”

Tekst: Koen van Wijk