Onderzoeker Jantineke Hofland-Zijlstra heeft het initiatief genomen om te komen tot bundeling van kennis over plantweerbaarheid. Dat is hard nodig nu het accent steeds meer ligt op niet-chemische gewasbescherming. Ze zoekt deskundigen en partijen die zich aan willen sluiten. Het kan uitgroeien tot hét netwerk waar alle kennis en ervaring bij elkaar komen.

Traditioneel houden plantenziektenkundigen zich bezig met ziekten. Logisch zou je denken. “Maar de inzichten verschuiven. Vaak zijn bijvoorbeeld schimmels lange tijd in de plant aanwezig zonder dat die er ziek van worden. En ze kunnen zelfs een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van de plant. We snappen nog nauwelijks waarom het goed gaat, in plaats van verkeerd”, vertelt Hofland, werkzaam bij Wageningen University & Research. In Bleiswijk doen zij en haar collega’s veel onderzoek naar weerbaarheid en weerbare teeltsystemen.

Kloof tussen bedrijfsleven en onderzoek

Ook in Wageningen en bijvoorbeeld binnen Universiteit Utrecht vindt veel onderzoek plaats. Bundeling van die kennis en die van het bedrijfsleven zou een aantal problemen oplossen denkt ze. “Er is een kloof tussen praktijkonderzoek en wetenschappelijke inzichten, en een kloof tussen onderzoek en bedrijfsleven. Open kennisdeling en innovatie zouden ons stukken verder helpen. Bovendien kunnen we veel meer maatwerk leveren als we beter weten welke vragen in de praktijk leven.”

Werkgroep weerbaarheid oprichten

Een mogelijkheid zou zijn om een werkgroep weerbaarheid onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging op te richten. Veel deskundigen uit onderzoek en bedrijfsleven zijn namelijk lid van die vereniging. Maar ook een andere setting zou mogelijk zijn.
“Het zou mooi zijn als er één aanspreekpunt komt waar de industrie kan aangeven waar knelpunten liggen, maar ook telers hardnekkige problemen kunnen aankaarten, die niet op een andere manier kunnen worden opgelost. De kennis is nu her en der verspreid over onderzoekers. Door bundeling van de kennis kun je tot snellere innovatie komen en ook bestaande kennis sneller laten verbreiden. Iedereen is welkom om hierover mee te denken”, zegt ze.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd