California Wijnen Geothermie (CWG) heeft de productie van aardwarmte gestaakt. Het bedrijf heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een bestuurlijk gesprek met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Tijdens dit gesprek drong SodM aan op een stop van de winning van aardwarmte.

SodM vroeg om een productiestop van het aardwarmteproject omdat het vreesde dat het continueren van het geothermieproject in Limburg de veiligheid in de omgeving op de lange termijn zou aantasten. De aardwarmtewinning vond plaats in de buurt van een seismisch actieve breuk (Tegelenbreuk).

Tijdelijke toestemming

CWG maakt sinds de zomer van 2013 gebruik van aardwarmte uit de ondergrond van Grubbenvorst (Noord-Limburg). Van de drie putten die CWG hiervoor boorde, raakte er één geheel verstopt en één gedeeltelijk verstopt tijdens het testen. SodM gaf CWG in december 2013 tijdelijk toestemming om de gedeeltelijk verstopte productieput te gebruiken als injectieput voor een periode van maximaal 4 jaar. Hiermee gaf SodM CWG de gelegenheid om de algehele verstopping in de oorspronkelijke injectieput te verhelpen.

Verzoek wijziging omgevingsvergunning

Eind 2017 staakte CWG de herstelwerkzaamheden voor de geheel verstopte injectieput definitief. CWG diende hierop op 11 december een verzoek tot wijziging van de omgevingsvergunning in bij het bevoegd gezag (EZK). Doel van dit verzoek was om de deels verstopte put na een aanpassingen langdurig te gebruiken als injectieput. SodM gaf in april 2018 echter bij EZK aan dat CWG de veiligheid bij langdurige injectie in deze put nabij de Tegelenbreuk niet kan borgen.

Inventarisatie mogelijkheden

Naar aanleiding van een bestuurlijk gesprek tussen CWG en SodM besloot CWG uiteindelijk om het gebruik van de deels verstopte put -en daarmee de winning van aardwarmte- per 10 mei 2018 te staken. CWG onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om de productie van geothermische warmte op haar inrichting te Grubbenvorst weer op te kunnen starten.

Bron: Staatstoezicht op de Mijnen. Foto: Trias Westland.

Gerelateerd