Optimaal toedienen gewasbescherming verschilt per gewas, plaag en oppervlak

Optimaal toedienen gewasbescherming verschilt per gewas, plaag en oppervlak

Voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen zijn verschillende technieken mogelijk. Een behandeling van het gewas kan met spuiten of met ruimtebehandelingen door middel van foggen