Certis zet al jaren in op vergroening van het middelenpakket. Met succes, want Certis heeft in Nederland meer ‘biorationals’ geïntroduceerd dan welke aanbieder ook. Om het onderzoek te versterken, is de samenwerking met het in Zuid-Frankrijk gevestigde onderzoekstation JAS geïntensiveerd. Audun Midthassel legt uit wat er op de velden en in het kassencomplex en laboratorium gebeurt.

JAS staat voor Japan Agro Service. Het onderzoekstation is begin jaren negentig opgericht door drie Japanse bedrijven (handelsbedrijf Mitsui, chemieconcern Nisso en R&D specialist Kumiai) om hun Europese partners ter plaatse met agronomisch en registratieonderzoek te ondersteunen. Certis Europe is een dochterbedrijf van Mitsui en vrijwel even oud als JAS. Het is dus niet vreemd dat beide bedrijven al heel lang samenwerken.
Ongeveer 2,5 jaar geleden werd een deel van de faciliteiten op exclusieve basis beschikbaar gesteld aan Certis Europe voor onderzoek aan groene middelen, die internationaal bekend staan als biorationals. Onderzoekscoördinator Audun Midthassel: “Biorationals omvatten het hele spectrum aan gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. Dat zijn zowel producten op basis van micro-organismen, zoals BotaniGard, als producten op basis van plantextracten, zoals Azatin en NEMguard. Je kunt ook denken aan een middel als ERII, waarvan zetmeel de werkzame stof vormt.”

Registratieonderzoek

Dat de meeste boeren en tuinders JAS niet van naam kennen, hangt volgens de coördinator samen met de aard van het werk. Dat staat vooral in het teken van registratieonderzoek. Nieuwe werkzame stoffen en formuleringen worden hier uitgebreid getoetst op werkzaamheid, (fyto)toxiciteit en milieueffecten. Dat gebeurt zowel in het lab als in het veld. JAS beschikt hiervoor over 17 ha proefvelden en een kassencomplex. Wanneer een product het onderzoekstraject in Zuid-Frankrijk met goed gevolg heeft doorlopen, komt het in aanmerking voor gebruikswaardenonderzoek op praktijkbedrijven.

Focus op biorationals

Het R&D station biedt werk aan twaalf toegewijde onderzoekers en gewasverzorgers, in het hoogseizoen aangevuld met zes parttimers. Twee medewerkers, waaronder Midthassel, staan op de loonlijst van Certis Europe. “Wij richten ons volledig op de biorationals en beschikken daarvoor over een eigen lab en kasruimte”, vervolgt de Noor. “Ons team beantwoordt fundamentele vragen over de werkzaamheid van micro-organismen of extracten in relatie tot specifieke formuleringen en/of toepassingsmomenten. Wij onderzoeken ook welke interacties en gevolgen er zijn wanneer de producten worden gecombineerd met andere natuurlijke of chemische middelen. In de praktijk worden dergelijke tankmixen vaak toegepast uit efficiencyoverwegingen.”

Bestaand en nieuw

Midthassel en zijn collega’s beperken hun activiteiten niet tot nieuwe producten. Wanneer het interessant lijkt om het etiket van een reeds toegelaten product uit te breiden met nieuwe gewassen, is er meestal aanvullend onderzoek nodig. Dat geldt ook voor nieuwe formuleringen. “We zijn nu onder andere bezig met een nieuwe formulering van ERII en met een etiketverbreding van dit middel tegen bladluizen”, licht de onderzoekscoördinator toe. “Een leuk nieuw product is een bacteriepreparaat dat meerdere schimmelziekten bestrijdt. Dat biedt perspectief voor een brede range van teelten. Voor gebruikswaardenonderzoek in de praktijk is het te vroeg, dus telers in Nederland zullen hun geduld nog even moeten bewaren.”

Gerelateerd