Het CDA, de VVD en de SGP zijn de populairste partijen onder de agrarische kiezer. Dat blijkt uit een onderzoek van AgriDirect en een poll op de website van Boerenbusiness. Het CDA is volgens beide onderzoeken veruit het meest populair onder de boeren en tuinders in Nederland. Van de 4919 respondenten die reageerden op de poll van Boerenbusiness gaf 39% aan van plan te zijn op het CDA te gaan stemmen. Van de ondernemers uit de tuinbouw die meededen aan het onderzoek van AgriDirect, gaf ongeveer 43% aan CDA te zullen stemmen.

Ook de VVD en de SGP zijn geliefd onder de agrarische kiezers. Van de poll-deelnemers van Boerenbusiness gaf 15% aan op de VVD te gaan stemmen en klikte 24% aan op de SGP te stemmen. Een vijfde (20%) van de tuinbouwondernemers die meededen aan het onderzoek van AgriDirect gaf aan op de VVD te gaan stemmen. Het percentage onder hen dat aangeeft dat hun stem naar de SGP gaat is nagenoeg even groot (19%).

Christelijke partijen populair

Opvallend is dat dat veel agrarische kiezers aangeven op een christelijke partij te stemmen. Met de respondenten die aangeven op ChristenUnie te willen stemmen erbij, ongeveer twee derde van de agrarische stemmers aan op een christelijke partij te zullen stemmen. De partijen met een christelijke grondslag zijn daarmee nog altijd populair onder de kiezers uit de agrarische sector.

Westland wil eigen kamerleden

In het Westland, van oudsher dé tuinbouwregio van Nederland, is een campagne gaande om twee Westlanders met voorkeursstemmen in de kamer te krijgen. Zowel Karin Zwinkels (CDA, nummer 30) als Arne Weverling (VVD, nummer 29) zijn uit het Westland afkomstig. Zij hopen elk op 16.000 voorkeursstemmen om het Westland een stem te geven in Den Haag. De initiatiefnemer van de campagne Westland Telt is ervan overtuigd dat dit mogelijk is: “Wij zijn in Westland al met bijna 80.000 mensen die mogen stemmen. We hebben als Westland de verkiezing van Arne en Karin daarmee volledig in eigen hand.”

Bron: AD Westland, AgriDirect, Boerenbusiness. Tekst: Leo Hoekstra.

Gerelateerd