Proeftuin Zwaagdijk voerde van oktober tot december 2015 voor de vierde keer op rij een geslaagde proef met chrysanten op water uit. Er was geen uitval. Het gemiddelde takgewicht kwam – in de meest gunstige objecten – uit op 82 gram bij de cultivar ‘Bacardi’ en 96 gram bij cultivar ‘Alero’.

Zowel het blad als de wortels waren van uitstekende kwaliteit. Dit was ook het geval in de objecten waarin voor de vierde keer op rij werd geteeld zonder de voedingsoplossing te vernieuwen of te ontsmetten. De tripsdruk was weer zeer laag. Mogelijkheden voor verbetering liggen voornamelijk op het gebied van de uniformiteit van het gewas.

Net als in de voorgaande proeven werden de stekken in verlijmde kokospluggen gestekt en na de beworteling op drijvers van Botman Hydroponics geplaatst. De drijvers lagen op een enkele decimeters diepe voedingsoplossing die continu in beweging werd gehouden en belucht. In de proef is het effect van de watertemperatuur en microkoper onderzocht. ’Bacardi’ en ‘Alero’ reageerden duidelijk verschillend op de behandelingen.

Duurzaam teeltsysteem

Het achterliggende idee bij deze proeven is de ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem. Het van de ondergrond gescheiden systeem leidt tot een forse reductie van de emissie van meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Bij de proeven zijn de volgende partijen betrokken: Fred van Paassen, Green Simplicity, Bovebo, Dekker Chrysanten, Fides by Dümmen Orange, Botman Hydroponics BV, KaRo BV, van Iperen en de Kamer van Koophandel/Innovatiemotor Greenport Aalsmeer.

Bron/foto: Proeftuin Zwaagdijk.