Of CO2 doseren belangrijk is? Het is essentieel! Onze gewassen zijn enorme CO2 slurpers. Als op ons bedrijf midden in de zomer de ramen open staan zie ik, wanneer we niet doseren, waardes rond de 300 ppm, terwijl er vandaag de dag 412 ppm in de buitenlucht zit. Onze planten zijn dan hard aan het werk.

’s Zomers hebben wij zelf niet veel CO2 beschikbaar, omdat de WKK weinig uren draait. We hebben dan vooral veel baat van onze OCAP-aansluiting en kunnen voldoende capaciteit halen. Maar ik hou mijn hart al vast dat de installatie in Europoort in onderhoud gaat, want dat moet ook eens in de zoveel tijd.

Ik zeg wel gemakkelijk dat we in andere tijden van het jaar voldoende CO2 maken met onze WKK, maar die tijden liggen achter ons. In het verleden zetten wij de minimumbuis ’s zomers wel eens omhoog om de warmtebuffer leeg te trekken. Dan ging de WKK aan voor de CO2. Dat kunnen we voortaan wel vergeten. We puzzelen met alle kennis van Het Nieuwe Telen om met minder fossiele energie toch een goed gewas neer te zetten.

Kritisch zijn op je CO2 input, dat is wel het thema van het jaar. WUR heeft al eens aangegeven dat 600 ppm het minimum is. De vraag is of we dat nog overeind kunnen houden om een maximale productie te halen. De vraag is ook of je dat moet willen. Nu al weten we dat de prijzen voor vruchtgroenten in de zomer kelderen. Is het dan niet veel verstandiger om een lagere plantbelasting aan te houden tot het moment dat de prijzen weer aantrekken?

Ik verheug me erop dat het in de toekomst mogelijk en rendabel wordt om CO2 uit de buitenlucht af te vangen en deze op te slaan in de bodem voor momenten dat je het echt nodig hebt. Dan zie ik voor ons als tuinbouw weer kansen. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat dit broeikasgas in onze gesloten kassen weer wordt omgezet naar zuurstof.

Maikel van den Berg, zaadteler in Bleiswijk