Het transporteren van CO2 per binnenvaartschip lijkt technisch en economisch haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek van Schipco Consultancy B.V. en gesprekken met onder andere OCAP.

Een voorwaarde voor de toepassingen van bijvoorbeeld aardwarmte en restwarmte is dat er externe CO2 geleverd kan worden. Daarom is de glastuinbouw hard op zoek naar externe CO2. Voor glastuinbouwlocaties die buiten het bereik van de OCAP-leiding liggen, zou CO2-transport per schip mogelijk een interessantere optie zijn dan aanlevering van CO2 per vrachtwagen.

Grotere opslagcapaciteit

Een belangrijke reden dat aanlevering van CO2 per schip aantrekkelijker lijkt dan vervoer via vrachtwagen is dat per binnenvaartschip grotere hoeveelheden CO2 vervoerd kunnen worden. Hierdoor zijn er veel minder transportbewegingen nodig dan met CO2-transport via vrachtwagens. Een belangrijke vraag is wel welke glastuinbouwgebieden via de binnenvaart bereikbaar zijn.

CO2 naar Agriport A7

In het onderzoek van Schipco Consultancy B.V. is ingezoomd op de case om CO2 vanuit HVC in Alkmaar naar Agriport A7 per binnenvaartschip te transporteren. Uit het onderzoek bleek dat dit niet alleen technisch mogelijk is, maar dat de kostprijs per ton CO2 ook kan concurreren met transport van CO2 per vrachtwagen.

Uitwerken concept

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de economische haalbaarheid verder te onderzoeken en het technisch ontwerp van het te bouwen schip verder uit te werken. Naast de case in Noord – Holland is het de bedoeling om ook een beeld te vormen in hoeverre CO2-transport per schip naar andere glastuinbouwgebieden mogelijk is vanuit andere (lokale) CO2 bronnen.

Bron en beeld: Kas als Energiebron.

Gerelateerd