Voor de groei is CO2 een basis grondstof. Bij dosering wordt op het inblaaspunt de concentratie even sterk verhoogd, waarna het gas zich door diffusie in de ruimte verspreidt. Belangrijk is dat de planten de gedoseerde CO2 opnemen. De Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research doet onderzoek naar de verdeling tussen het gewas.

In praktijkkassen wordt met één sensor de concentratie op één plaats gemeten. In het onderzoek met LED naar een perfecte chrysant onderzoeken we met een nauwkeurige CO2-analyser en een multiplexer systeem hoe de CO2 in het gewas en daarboven is verdeeld.

De eerste resultaten laten zien dat de CO2 die tussen het gewas wordt gedoseerd zich goed verdeelt over de gehele gewaslaag en daar iets hoger is dan direct boven het gewas. Pieken in concentratie laten zien dat de zuivere CO2 niet direct volledig mengt met de lucht maar dat er lokaal, kortdurend hogere concentraties voorkomen. Bij meer onderzoeken voor Kas als Energiebron zullen we de komende tijd met deze apparatuur de CO2-verdeling in gewassen gaan meten.

Tekst: Arie de Gelder