Bij de teelt van pot- en perkplanten streeft men naar een compact gewas. Onderzoek laat zien dat bepaalde lichtkleuren een gunstig effect kunnen hebben op compactheid. Niet alleen kleur (spectrum), maar ook het moment van de dag waarop het spectrum wordt gerealiseerd is daarbij belangrijk.

Binnen het project ‘Licht en Groei: duurzaam sturen met licht’ zijn er afgelopen jaren bij Wageningen University & Research proeven gedaan waarbij we hebben gekeken naar de effecten van in totaal 18 verschillende lichtbehandelingen op vier soorten perkplanten (afrikaantjes, impatiens, viool en petunia). Samengevat bleken de meeste soorten onder onze condities goed compact te telen met LED-belichting, zonder gebruik te maken van chemische groeiremmers.

Blauw licht geeft meest compacte plantvorm

LED spectra met (tijdelijk) een verhoogd aandeel blauw licht resulteerden in de meest compacte plantvorm. Echter, het exacte effect bleek afhankelijk van de teelttemperatuur, het moment van de dag en de soort. Op dit moment werken we aan de afronding van de eindrapportage van dit project.
Dit onderzoek is gefinancierd door de Club van 100 van de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research en vanuit het programma Kas als Energiebron (Glastuinbouw Nederland en het Ministerie van LNV).

Tekst: Mark van Hoogdalem