Contact met de redactie

Onder Glas is een onafhankelijk en objectief maandblad voor de hele glastuinbouw. Maandelijks komen vele artikelen aan bod op het gebied van teelt en teelttechniek. Onder Glas gaat in die artikelen diep in op deze onderwerpen. Daarnaast is er maandelijks nieuws van partners als WUR glastuinbouw en Innovatienetwerk Syntens. Maandelijks diept Onder Glas ook een aantal arbeidskundige verhalen uit.

De redactie krijgt vanuit diverse hoeken uit de glastuinbouw nieuws aangereikt. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen voor artikelen. Heeft u een idee voor een artikel of iets dat de hele glastuinbouw moet weten op het gebied van teelt en teelttechniek? Meld dit dan hier door het formulier in te vullen en te verzenden naar de redactie.