In het project ‘Herontwerp Aardbei Teeltsysteem’ werken we bij Wageningen University & Research aan het ontwerpen en testen van een weerbaar teeltsysteem waarin ziekten en plagen zo veel mogelijk zonder chemisch ingrijpen onder controle blijven. Een van de succesvolle manieren om de schimmel meeldauw onder controle te houden is de inzet van UV-C.

De afgelopen jaren is er in dit project getoond dat door de inzet van UV-C het mogelijk is aardbeien te produceren zonder inzet van chemische middelen. Een van de voorwaarden voor succes is een schone start. Afgelopen seizoen was meeldauw al in de opkweek aanwezig en zonder chemisch ingrijpen kreeg de UV-C de meeldauw niet onder controle. Daarom is een nieuwe UV-C machine aangeschaft die in de opkweek kan worden gebruikt.

Bestrijding van meeldauw in andere gewassen

Deze machine ziet er uit als een spuitrobot met lange armen. Hiermee hopen we de meeldauw vanaf de eerste dag van de opkweek onder controle te houden. Deze machine opent mogelijkheden voor onderzoek naar bestrijding van meeldauw en/of valse meeldauw in andere gewassen, zoals potplanten en kruiden.
Dit onderzoek is onderdeel van het project Groene Gewasbescherming gefinancierd door LNV voor ondersteunend onderzoek naar de consequenties van Europees beleid. Betrokken onderzoekers: Kirsten Leiss, Sanae Mouden, Johanna Bac-Molenaar en Bert Evenhuis.

Tekst: Johanna Bac-Molenaar