Bloembollenkwekerij Roma Nova in Voorhout nam begin dit jaar een verwerkingslijn in gebruik. Hoewel corona zorgt voor tegenvallende omzetten, heeft eigenaar Erik Willemse geen spijt van de gedane investering. Sterker nog: automatiseren blíjft een speerpunt richting de toekomst. Omdat arbeid steeds duurder wordt én omdat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat de beschikbaarheid van buitenlandse seizoenarbeiders niet vanzelfsprekend is.

Roma Nova levert jaarlijks zo’n 15 miljoen bloembollen op pot, die worden verkocht aan bloemenzaken en tuincentra door heel Europa. Arbeid hoort tot de grootste kostenposten van het bedrijf: in het seizoen heeft eigenaar Erik Willemse zeven vaste mensen en 25 uitzendkrachten aan het werk, met name Poolse seizoenarbeiders. “En de kosten voor arbeid lopen ieder jaar op”, zegt de ondernemer. “Daarbij is huisvesting een issue in deze regio, zeker voor de korte termijn. Ook zijn veel Polen – vanwege de groeiende welvaart in hun vaderland – minder genegen om te komen werken in West-Europa. Dat was in ieder geval zo tot de start van de coronacrisis.”

Karren automatisch vullen

Om deze reden investeerde Willemse in een verwerkingslijn, die de potten automatisch in trays zet en etiketten op de potten last. Dit levert hem een arbeidsbesparing van 50% op bij de betreffende werkzaamheden. “We willen dit verder uitbreiden, en bijvoorbeeld ook het karren vullen en het transport vanuit de kas automatiseren. De klus die op ons bedrijf de meeste arbeid vergt – het planten van de bollen – is helaas nog niet te automatiseren.”

Investeringen uitstellen

Door de tegenvallende omzetten vanwege de coronacrisis stelt Willemse verdere investeringen even uit. Maar in de ijskast gaan ze zeker niet. “Automatiseren blíjft nodig, om de bedrijfszekerheid naar de toekomst toe te vergroten. En de coronacrisis heeft die noodzaak nog eens onderstreept. Hoewel onze seizoenarbeiders gelukkig al hier waren bij de start van de crisis, is wel gebleken dat je er niet meer blind vanuit kunt gaan dat buitenlandse arbeidskrachten kunnen en willen reizen. Daar moet je als ondernemer rekening mee houden en op anticiperen.”

Aanvragen blijven komen

Automatiseerder Crea-Tech, die de verwerkingslijn van Roma Nova leverde, ziet nog niet dat telers op de rem trappen als gevolg van de coronacrisis. “Aan het begin van de crisis vreesden we dat geen enkele teler nog zou willen investeren. Maar er blijven gewoon aanvragen binnenkomen”, zegt Peter Koot van Crea-Tech.
Het bedrijf biedt een breed scala aan machines voor de verwerking van producten. “Het is voor veel telers al langere tijd moeilijk om voldoende arbeidskrachten te vinden, en die krapte is niet zomaar voorbij. Daarbij kan ik me voorstellen dat de coronacrisis ondernemers extra triggert om te investeren in automatisering. Deze crisis toont nog eens aan dat voldoende aanwas van personeel uit het buitenland geen vanzelfsprekendheid is. Verre van dat.”

Tekst: Ank van Lier