Donderdagavond 23 juni 2016 is een avond die veel glastelers in Oost-Brabant niet snel zullen vergeten. In de brede lijn Helmond-Venray-Venlo gingen vele hectares aan kasdek aan gruzelementen. Hagelstenen ter grootte van tennisballen kwamen uit de lucht vallen. Een jaar na dato is de conclusie dat op diverse gebieden is gewerkt aan preventie en scenario’s bij calamiteiten. Onderzoek leert dat sluiten van de luchtramen het beste is bij extreem harde wind. Tegen ijsballen kan echter geen glastuinbouwbedrijf zich wapenen, wel tegen de consequenties.

“Het waren geen hagelstenen meer, maar echte ijsballen”, zo hebben telers in het genoemde gebied destijds ervaren. De hagel viel tijdens een supercel, het zwaarste type onweersbui dat kan voorkomen. Vooral in Someren, Asten en Deurne was de schade bij glastuinbouwbedrijven enorm. Kassen werden grotendeels verwoest en de meeste teelten gingen volledig verloren.

Crisisdraaiboek

Met het warme en droge weer van medio juni lijkt een hagelstorm ver weg. Toch is het goed om voorbereid te zijn op dergelijke calamiteiten, benadrukt LTO Glaskracht. Op basis van de ervaringen van de calamiteit in Zuidoost-Nederland heeft ZLTO een Crisis Draaiboek opgesteld dat handvatten biedt bij calamiteiten zoals een hagelstorm.

Stappenplan

Op die manier kunnen ondernemers controleren of zij alle mogelijke voorzorgmaatregelen hebben genomen. Het bevat tevens een stappenplan van activiteiten wanneer het noodlot toeslaat op het bedrijf. ‘Nu, een jaar na dato, is het wellicht een goed moment om het Crisis Draaiboek nog eens na te lezen en aan te vullen waar nodig’, adviseert de belangenorganisatie.

Nieuw preventie-advies

Onder Glas publiceerde in de editie van juni een interessant artikel over nieuwe inzichten ter voorkoming van stormschade. Het jarenlang gangbare advies om de ramen aan de luwe zijde van de kas iets open te zetten is achterhaald. Tijdens zware storm moet het kasdek juist volledig gesloten liggen. TNO heeft aangegeven dat kassen stabieler zijn als de ramen aan de randen van de gevels gesloten blijven liggen. De resultaten zijn afgestemd met de AVAG (brancheorganisatie van de kassenbouw- en installatiesector), die het advies ook heeft overgenomen. Verzekeraar Interpolis heeft de aanbeveling eveneens in haar preventieadvies opgenomen.

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto: SIRIS Someren.

Gerelateerd