Wereldwijd zet de trend van vertical farming, hydroponics en stadstuinbouw door. Zowel HAS als Proeftuin Zwaagdijk doen al jaren onderzoek naar telen zonder daglicht en hydroponic teeltsystemen, meer bekend als telen op water. Gezamenlijk organiseren zij twee cursussen in Zwaagdijk.

In de cursus ‘telen zonder daglicht’ staat de specialistische kennis over invloed van LED centraal. Veel bedrijven in de sector tuinbouw en uitgangsmateriaal bestuderen de toekomstscenario’s en business-kansen van het werken met LED. Technologieontwikkelingen rond LED-verlichting, klimaatcellen en automatisering maken het mogelijk om – onafhankelijk van zonlicht – planten te bestuderen en te telen in gesloten teeltsystemen, waarin efficiënt wordt omgesprongen met water, energie en voedingsstoffen.

LED-verlichting

Deze vorm van plantenteelt vergt echter veel inhoudelijke kennis over de invloed van o.a. lichtkleur, -intensiteit en daglengte. Ook de bestuiving, het gedrag van ziekteverwekkers en de vochthuishouding in en om de plant verandert bij gebruik van LED-verlichting. Niet alleen bij veredelingsbedrijven, maar ook bij groente- en bloementelers is veel behoefte aan een praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau over LED- en teeltsystemen.

Telen op water

Hydroponics en telen zonder daglicht kunnen niet los van elkaar gezien worden. Dikwijls worden in LED-cellen teeltsystemen op water gebruikt. De cursus ‘hydroponics voor hightech tuinbouw’ is een vervolg op de cursus ‘telen zonder daglicht’. De cursussen kunnen ook afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Tientallen telers in Nederland telen inmiddels op water; buiten, in de kas of in LED-cellen. Handel, veredeling en toeleveranciers committeren zich aan dergelijke duurzame teeltmethoden op water. Om hydroponics tot een succes te maken is kennis over plantfysiologie en waterhuishouding cruciaal.

De cursus ‘telen zonder daglicht’ start op 17 januari en de cursus ‘hydroponics voor hightech tuinbouw’ op 14 februari 2017.

Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd