In de Nacht van de Innovatie (7 juni) is op het dak van het Ministerie van EZK/LNV een bijzondere vergadercabine geopend. In de Sky Garden zijn innovatieve bouwmaterialen toegepast waarin reststromen zijn verwerkt uit de tuinbouw, zoals met mycelium doorgroeide wanden en meubelplaten op basis van oesterzwammenstro. De ruimte is ook een etalage voor groen op de werkplek.

Het opvallende project is gerealiseerd op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) in samenwerking met het Ministerie van LNV (voorheen EZ) en de Haagse start-up Fungalogic. Volgens programmamanager Dewi Hartkamp van LTO Glaskracht/SIGN sluit de vergadercabine aan op eerdere initiatieven binnen het lopende innovatieprogramma Waard&Vol Groen, zoals de Greennest Galleries in Utrecht en Amsterdam. Deze demonstratieprojecten dienen als inspiratie voor een toekomstige groene vitale werkomgeving.

Verwaarding van restromen

Het verwaarden van reststromen uit de tuinbouw loopt als een rode draad door het project. “Het laat de voordelen zien van groen op de werkplek, in een circulair gebouwd paviljoen vol daglicht en innovatieve plantensystemen”, licht Hartkamp toe. “Er zijn innovatieve materialen toegepast op basis van met mycelium doorgroeide vezels van stro uit de oesterzwammenteelt. Het mycelium geeft de materialen structuur én gunstige akoestische eigenschappen. Je kunt stellen dat de Sky Garden de eerste ‘gekweekte’ vergaderruimte ter wereld is.”

Doorontwikkelen

Er zit nog volop ontwikkeling in deze en andere circulaire bouwmaterialen, merkt de programmamanager op. “We ontwikkelen met het mycelium lab (Avans/CoE Biobased Economy) nu ook myceliumcomposieten van geruimde vruchtgroenteplanten. Producenten van kantoormeubilair zijn zeer geïnteresseerd en we zijn onder andere in gesprek met Gispen.”
De Sky Garden is voor het gewone publiek lastig bereikbaar, maar SIGN is met projectontwikkelaars en vastgoedbeheerders in Amsterdam in gesprek om daar een vergelijkbaar project te realiseren. Groepsrondleidingen voor geïnteresseerden uit de sector zijn mogelijk in overleg met Hartkamps collega Peter Oei, die namens het ministerie bij de stichting is gedetacheerd.

Auteur: Jan van Staalduinen

Gerelateerd