Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaf vandaag bij Paprikakwekerij Van Der Spek uit Bergschenhoek het startsein voor een serie pilots in de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming.

In de ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet, maar IPM-oplossingen blijven soms onbenut doordat telers tegen knelpunten aanlopen. LTO Nederland start daarom, in samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven, met zeven pilots om deze knelpunten aan te pakken.

Toelatingsbeleid

De afspraken over de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming zijn gemaakt tijdens de Dialoog Duurzame Gewasbescherming op 3 februari 2016. Tijdens deze bijeenkomst hebben betrokken partijen afgesproken om betere randvoorwaarden te creëren voor de toepassing van IPM in de praktijk, waaronder een betere afstemming van het toelatingsbeleid op het huidige IPM systeem.
“Op dit moment is het toelatingsbeleid gericht op het beoordelen van individuele stoffen en niet op het toelaten van innovatieve duurzame systemen”, zegt Joris Baecke, portefeuillehouder Plantgezondheid. “De sectoren zetten zich in om met innovaties te verduurzamen. De overheid zou daarom ook innovatief moeten handelen in het toelatingsbeleid. Dit zal leiden tot een efficiënter en gerichter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, en daarmee tot een duurzamere teelt.”

Pilots

In de zeven pilots beogen telers om met ondersteuning van deskundigen het gebruik van geïntegreerde gewasbescherming op hun bedrijf naar een hoger niveau tillen. In de pilot bij paprikakweker Van der Spek worden sluipwespen losgelaten om een nieuwe schimmel `Pandora neoaphidis’ door de kas te verspreiden. Met aan hun pootjes de (voor hen onschadelijke) schimmel vliegen zij gericht naar door luizen geplaagde planten, waar de schimmel de luizenkolonie doodt. De schimmel is een greep uit de innovaties die in deze serie pilots worden ingezet.
Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht, benadrukte vandaag dat het huidige beleid en de uitvoering daarvan zorgt voor een rem op de vergroening van gewasbescherming en de verdere ontwikkeling van IPM. “Zonder aanpassing van dit beleid zal de Nederlandse glastuinbouw fors inkrimpen”, aldus Van Ruiten. In de pilots worden de ontdekte knelpunten vertaald naar structurele oplossingen. Hier zullen ook andere telers van profiteren, verwacht LTO. De pilots worden naast de sector glasgroenten ook uitgevoerd in de bloembollen, fruitteelt, boomteelt, vollegrondsgroenten, bloemisterij en uitgangsmaterialen. Meer informatie over de pilots is te vinden in deze flyer.

Partners

Naast LTO Nederland en het Ministerie van Economische Zaken zijn ook Nefyto, Artemis, Agrodis, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bij de systeemaanpak betrokken.

Lees ook de brief van Staatssecretaris Van Dam over de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming aan de Tweede Kamer.

Bron: LTO Nederland. Foto: Rijksoverheid.

Gerelateerd