Ik ben een muziekliefhebber. Niet het gangbare populaire repertoire, maar specifieke rockmuziek. Er bestaat zelfs een WhatsApp-groep met de pretentieuze naam ‘Tuinbouwmuziekliefhebbers’, sectorgenoten die net als ik niet voor de bulk gaan, maar voor de niches. Die muziek komt vooral vanaf vinyl; voor de ultieme beleving gaat niks boven een fraaie albumhoes en een 180 grams lp.

Anderzijds staat ook mijn telefoon vol met nieuwe en oude muziek. Digitaal luisteren en streamen via Spotify of Apple Music vervangt de ‘uitleendiensten’ van de jaren tachtig en de vele uren onder een koptelefoon in de platenwinkel. Door mijn zoek- en luistergedrag denken nieuwe muziekdiensten te weten waar ik graag naar wil luisteren en wat ik wellicht wil kopen. Dat resultaat valt tegen, om de eenvoudige reden dat het digitale zoeken nog ondergeschikt is aan het analoge luistergedrag.

Verkenningsfase

Daar moest ik aan denken bij het lezen van de vele berichten over de challenge met de zelfsturende kas. Als deze competitie achter de rug is, de resultaten zijn verzameld en geëvalueerd, ben ik benieuwd naar de implementatie in de praktijk en vooral naar het daaraan gekoppelde tijdspad. Ondertussen zitten veel telers in de verkenningsfase richting meer telen op basis van gegevens dan op gevoel. Het aantal sensoren groeit met de dag, maar zijn vaak nog kostbaar. Digitale platforms worden gebouwd en verbeterd, want data zijn pas ‘big’ als het mogelijk is informatie te koppelen en te analyseren. Dan komt het moment van adviseren door de computer dichterbij.

Toekomst

In het openingsartikel van Onder Glas van deze maand, met als thema kastechniek, meldt teler Job van Egmond dat hij onderzoekt hoe ze hun grondgebonden gewas gieten en welke data daarbij horen. Zijn vader en ooms geven water op basis van jarenlange ervaring, maar dankzij de nieuwe informatie zijn ze iets droger gaan telen. Een simpel voorbeeld van de weg die de glastuinbouw is ingeslagen.
Datagestuurd telen heeft de toekomst. Dat vereist wel dat handmatig corrigeren tot een minimum moet worden beperkt, want díe handelingen kun je een computer niet leren. Als analoog denken en doen beperkt blijft tot hobby’s en liefhebberijen, dan gaat de glastuinbouw een digitale toekomst in waar muziek in zit.

Roger Abbenhuijs
Hoofdredacteur Onder Glas

Gerelateerd