De EU heeft afgelopen maand haar visie ‘Farm to Fork’ en de ‘Biodiversity strategy’ gepresenteerd. Beiden onderdelen van de Green Deal stonden bol van vergroeningsdoelen voor boeren en tuinders. Een belangrijk doel is de halvering van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in 2030. Dit gaf de nodige onrust bij veel ondernemers in heel Europa. In plaats van het gesprek aan te gaan zijn vanachter een bureau nieuwe targets bedacht. 

Vanuit CopaCogeca, de Europese koepel van producenten en handelaren in land- en tuinbouwproducten, is direct een campagne gestart om aan te geven hoe de hedendaagse boeren en telers zorgen dat hun gewassen zo gezond mogelijk worden geteeld. Kijk maar even op @CopaCogeca #TargetsAreNotSolutions. Glastuinbouw Nederland heeft hier ook een bijdrage aan geleverd: De circulaire kas als Ecosysteem (KaEco), het vergroeningsmodel voor de toekomst.

Coronavaccin

Het lijkt erop dat er allerlei mogelijkheden worden aangegrepen om gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te verbieden, ook binnen Nederland. Terwijl wij aan de andere kant proberen zo snel mogelijk nieuwe medicijnen voor mensen te ontwikkelen om ons tegen het coronavirus te beschermen. Inderdaad, net als mensen hebben planten soms ook medicijnen nodig om gezond te blijven en om zich te beschermen tegen ziekten en plagen. Uiteraard hoor je daar verantwoord en duurzaam mee om te gaan. Binnen het snel ontwikkelde Integrated Pest Management (IPM) systeem in onze kassen hebben wij met elkaar gezorgd voor 90% verlaging van de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen in de laatste twintig jaar. Dat noem ik nog eens een vergroeningsactie!

Ecologische footprint

Sterke gewassen, goede hygiëne, biologische bestrijders en integreerbare middelen houden het ecosysteem in onze kassen in stand. Wij kunnen jaarrond telen en hergebruiken steeds meer water, groene reststromen etc. De ecologische footprint per geoogst product is dan ook heel laag. Wij delen graag onze kennis en ervaringen in Europa en nodigen de Europarlementariërs graag uit om een kijkje te nemen in de vergroeningsacties in onze kassen. Het woord zegt het al: Greenhouses!

Helma Verberkt, programmamanager Plantgezondheid Glastuinbouw Nederland