Binnen het project ‘Non-Invasive Sensing in Indoor Farms’, onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Data Driven and High Tech’ definiëren we bij Wageningen University & Research de vereisten aan sensoren voor goed gemonitorde kassen.

Ten eerste bepalen we de klimaat- en gewasparameters die het meest relevant zijn voor de gewasprestaties op basis van literatuuronderzoek en interviews met experts. Vervolgens plaatsen we sensoren in lopende kasexperimenten en testen deze op criteria zoals nauwkeurigheid, robuustheid, bestendigheid onder kasomstandigheden en gebruiksgemak.

Vastleggen gewaskenmerken

We gebruiken daarbij verschillende typen, variërend van sensoren die klimaatparameters monitoren, tot meetinstrumenten die het gewas monitoren. In de laatste categorie is een aanzienlijk deel van het werk gericht op de implementatie van verschillende soorten camera’s, beeldanalysetechnieken en kunstmatige intelligentie om gewaskenmerken af te leiden.

Autonoom gecontroleerde kas

Met sensoren verzamelen we gegevens die we kunnen gebruiken om de groei en de ontwikkeling van het gewas te optimaliseren. Nieuwe meetinstrumenten zijn bedoeld om de ervaring en intuïtie van de teler om te zetten in digitale informatie die datagedreven besluitvorming mogelijk maakt, wat idealiter leidt tot een autonoom gecontroleerde kas.

Tekst: Ilias Tsafaras