Onder het motto ‘buurmans grond komt maar één keer te koop’ kocht de familie Van der Harg zes jaar geleden het perceel naast hun bedrijf aan. Een kleine maand geleden ging de schop de grond in voor de nieuwbouw: de komende maanden verrijst een nieuwe kas van 1,9 ha. De broers Wouter en Pieter van der Harg willen hiermee inspringen op de grote vraag naar hun potrozen: er is nu regelmatig méér vraag dan zij aankunnen.

Kwekerij Leo van der Harg in Vierpolders telt op dit moment 3,2 ha glas. Het bedrijf is volledig geënt op de teelt van potrozen, van het ras Kordana. “Dit type potroos komt uit de koker van veredelaar Kordes”, vertelt Wouter van der Harg. Hij staat sinds drieënhalf jaar − samen met zijn broer Pieter − aan het roer van het bedrijf. “Wij hebben het alleenrecht om dit ras, dat zich onderscheidt door een goede houdbaarheid en kwaliteit, in Nederland te telen in een 10,5 cm-pot. We telen in totaal 18 verschillende soorten uit de Kordana-serie.”
De ondernemers zetten hun product af via Royal FloraHolland. Zij richten zich hierbij met name op het hogere segment; hun potrozen gaan onder meer naar tuincentra en groothandelaren. “Het telen van een kwalitatief hoogwaardig product heeft de hoogste prioriteit voor ons”, zegt Van der Harg. “We produceren jaarrond en leveren iedere dag. Regelmatig is de vraag echter groter dan we aankunnen.”

Kans grijpen

Om die reden besloten de broers hun kwekerij verder uit te breiden. Die ambitie hadden ze al langer: in 2018 kochten ze het perceel van de buren aan. “We wisten: die kans moeten we grijpen, want zoiets gebeurt niet nog eens. Op de grond stond een oude kas, die we hebben gesloopt. Ook moest er een sloot worden dichtgegooid. Maar we zijn niet meteen na de koop gaan bouwen, aangezien Pieter en ik toen kort voor de bedrijfsovername stonden. We wilden eerst op de huidige locatie alles op de rit en in de vingers hebben, voordat we verder zouden groeien. Inmiddels loopt alles naar behoren en is de tijd rijp voor verdere groei.”

Koppeling tussen tuinen

In de tweede helft van mei ging de schop de grond in voor de bouw van 1,9 ha kas. Het doel is dat de kas in november gereed is, zodat hier de eerste planten in kunnen. “Vanaf januari 2025 kunnen we dan daadwerkelijk extra potrozen gaan afleveren. Dat geeft ons de tijd om nog extra klanten te werven. Want hoewel de markt wel ruimte biedt, zullen we nog nieuwe klanten moeten vinden.”
De nieuwe kas komt direct naast de huidige locatie en beide tuinen zullen energie- en watertechnisch aan elkaar gekoppeld worden. “Ook komen er op enkele plekken doorgangen, om product van de ene naar de andere locatie te brengen”, aldus de ondernemer. “Verder komt er boven de verwerkingsruimte bij de nieuwe kas een extra teeltlaag. Daarnaast wordt de nieuwe kas − net zoals onze huidige locatie − voorzien van full-LED en komt er een energiescherm te hangen. De WKK blijft ook na de uitbreiding de basis voor onze energievoorziening. Wel hebben we een WKK-installatie met een groter vermogen nodig.”

Inzetten op automatisering

Wanneer de uitbreiding straks gereed is, zijn de ondernemers volgens eigen zeggen klaar voor de toekomst. “We kunnen dan voorlopig vooruit. Alles op orde brengen in de nieuwbouw en ervoor zorgen dat we de planten jaarrond goed kwijt kunnen, heeft straks onze eerste prioriteit.”
Daarnaast is automatisering een speerpunt, vanwege het feit dat arbeid steeds schaarser én duurder wordt. “Vorig jaar hebben we daarom al geïnvesteerd in sorteercamera’s, daarnaast schaffen we binnenkort een tweede stek-, knip en steekrobot aan. Die lijn trekken we naar de toekomst door; we zetten vol in op automatisering.”

Tekst: Ank van Lier