Puzzelen en rekenen. Dat is bij Bosch Growers momenteel − net zoals op veel andere tuinbouwbedrijven − aan de orde van de dag als het gaat om de teelt- en energiestrategie voor aankomende winter. Om de energiekosten te drukken, investeerden de paprika- en bramentelers onlangs in een tweede energiescherm voor de paprikalocatie. In de bramenkas moeten verticale ventilatoren een verschil maken. Desondanks is de koers nog niet bepaald en worden definitieve beslissingen zo laat mogelijk genomen.

Wouter van den Bosch wil binnen nu en een maand de knoop doorhakken over hoe hij met zijn paprika’s de winter doorgaat. “Dan móeten we ook besluiten of we planten of leeg blijven liggen. Of dat we kiezen voor de tussenoptie: een deel van de kas leeg laten liggen en een deel wel vol zetten”, zegt de teler uit Bleiswijk, die het bedrijf runt met zijn vader en broer.
De ondernemers hebben een gedeelte van hun gasposities vastliggen. “Deze tussenoptie is mogelijk doordat onze paprikakas uit twee delen bestaat. Een voordeel van deze keuze zou kunnen zijn dat we onze WKK dan alleen op de meest rendabele uren kunnen inzetten. Maar wat de beste optie is, is nu nog niet te zeggen. De situatie verandert van dag tot dag. Pas over een week of drie kunnen we een definitieve rekensom maken. We schuiven het maken van keuzes zo lang mogelijk voor ons uit. En dan is het nog maar afwachten hoe het uitpakt.”

Tweede energiescherm

De teler heeft volgens eigen zeggen wel al het nodige ‘voorwerk’ gedaan, in de vorm van investeringen om energie te besparen. Zo werd onlangs een tweede energiescherm geïnstalleerd in de paprikakas. “Voorheen hadden we op koude dagen niet altijd voldoende aan de WKK-warmte en moesten we de ketel inzetten. Deze ketelkuubs hopen we − mits we deze winter natuurlijk doorgaan − niet meer nodig te hebben dankzij het extra energiescherm. Het scheelt misschien niet zoveel in kuubs, maar wel in kosten.”

Pionieren

De belichte bramenteelt op het bedrijf wordt komende winter wel voortgezet. De productie stilleggen is hierbij geen optie, geeft Van den Bosch aan. “We hebben onlangs opnieuw geplant. De partij planten afbestellen was niet mogelijk; het plantmateriaal wordt speciaal voor ons opgekweekt en is behoorlijk aan de prijs.”
De ondernemer richt wel al zijn pijlen op een zo energiezuinige teelt als mogelijk voor aankomende winter. “De uitdaging zal zijn om met zo min mogelijk inzet van warmte en groeilicht toch in productie te kunnen blijven. We hebben nog geen concreet idee hoe we dat gaan vormgeven, het is echt pionieren. Om de energiekosten verder te beperken, hangen we binnenkort HinovaFans − dit zijn verticale ventilatoren − op in het deel van de kas dat is ingericht voor de winterteelt. Op die manier hopen we meer gewasactiviteit te creëren, zodat de inzet van de minimumbuis omlaag kan. Dit is het laaghangend fruit, dit zijn de zaken waar je als ondernemer wél invloed op hebt in deze tijden.”

Aansluiting op warmtenet

Van den Bosch hoopt vanaf volgende winter verdere stappen te kunnen zetten, door warmte te gaan afnemen van warmtenet Wilgenlei. Dit moet zijn energierekening fors reduceren. “Aansluiting op dit warmtenet biedt ons de kans om de WKK’s alleen nog in te zetten op de meest rendabele uren en de rest van de benodigde warmte te betrekken via het warmtenet. Dit moet flink schelen en biedt perspectief voor de lange termijn.”

Tekst: Ank van Lier