Universiteiten in Canada en de Verenigde Staten hebben contact gezocht met Delphy voor kennisontwikkeling en praktische informatie voor telers bij de teelt van cannabis. In Canada en delen van de Verenigde Staten is cannabis sinds 1 juni 2018 toegelaten. Dit betekent dat het in deze gebieden is toegestaan om in de reguliere teelt cannabis te kweken voor toepassing in de medische en recreatieve sector.

Teelttechnisch valt nog veel te verbeteren aan de cannabisteelt. Door een betere teelttechniek wordt de kwaliteit van het product homogener en daardoor dus ook betrouwbaarder in de werking.

Voorsprong

Delphy heeft een voorsprong in de kennis over de kweek van cannabis, omdat deze teelt veel overeenkomsten heeft met de chrysantenteelt. Speciaal voor de ontwikkeling van teeltkennis over de kweek van de cannabisplant heeft Delphy een team van specialisten samengesteld. Dit team begeleidt de Canadese universiteit bij kennisontsluiting en verzorgt ook de teeltbegeleiding van Nederlandse telers.

Nederwiet

In Nederland is nog geen besluit genomen voor het vrijgeven van cannabisteelt. De commissie Knottnerus heeft een advies voor een gesloten coffeeshopketen aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Als dit advies wordt overgenomen dan worden ook in Nederland teeltproeven opgezet.

Bron: Delphy.

Gerelateerd