Het Sweeper-consortium was 4 juli te gast bij glasteeltbedrijf De Tuindershoek in IJsselmuiden voor de eerste live demonstratie van haar nieuwe paprika-oogstrobot. De zogenoemde ‘Sweeper-robot’ is de eerste oogstrobot voor paprika’s ter wereld die in een commerciële kas wordt gedemonstreerd. Ruim 40 aanwezigen keken toe hoe de oogstrobot zijn eerste commercieel geteelde paprika’s plukte.

De Sweeper-robot is ontworpen voor de oogst van paprika’s in een teeltsysteem met enkele plantstengels op een rij, een gewas zonder clusters en met weinig bladbedekking bij de vruchten.

Commercieel gebruik

In eerdere proefopstellingen in een commerciële kas met een V-type, dubbelrij teeltsysteem behaalde de oogstrobot een oogstpercentage van 62%. Op basis van deze testresultaten verwacht het Sweeper-consortium binnen 4 tot 5 jaar een commerciële paprika-oogstrobot op de markt te kunnen brengen.

Verder onderzoek vereist

Tot die tijd is verder onderzoek nodig om de robot sneller te laten werken en een hoger slagingspercentage te realiseren. Daarnaast moeten er commercieel levensvatbare teeltsystemen worden ontwikkeld die meer geschikt zijn voor gerobotiseerde oogst van gewassen. De test- en onderzoeksresultaten zijn overigens niet alleen geschikt voor de automatische oogst van paprika’s; de gegevens zijn ook bruikbaar voor het robotiseren van de oogst van andere gewassen.

Internationaal onderzoekspartnerschap

Sweeper is een partnerschap tussen Wageningen University & Research (WUR), paprikateler De Tuindershoek BV, de Umea Universiteit in Zweden, de Ben-Gurion Universiteit in Israël en het Proefstation voor de Groenteteelt en Bogaerts Greenhouse Logistics uit België. Het onderzoek krijgt financiële steun vanuit Horizon 2020-programma van de EU. Vanuit Nederland ontvangt het onderzoek onder andere geld van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Opvolging CROPS

De Sweeper-robot is de opvolger van het EU-project CROPS (Clever Robots for Crops) van WUR. Binnen dit project ontwikkelde WUR samen met de overige projectdeelnemers een robot die onderscheid kan maken tussen vruchten, bladeren, steeltjes en hoofdstengels van de paprikaplant. Hierdoor kan de robot de paprika’s oogsten zonder vrucht, bladeren en stengels te beschadigen.

Bron/foto: www.sweeper-robot.eu. Video: WUR Glastuinbouw.


Gerelateerd