De glastuinbouwsector heeft de ambitie om fossiele CO2-emissie op termijn naar nul te reduceren. Tegelijkertijd zal er behoefte blijven aan CO2 om de fotosynthese capaciteit van gewassen optimaal te benutten, waarbij de verwachte vraag naar externe CO2 vanuit de sector in 2030 tussen de 1,8 en 3,0 Mton per jaar ligt.

Het is van belang om in de nabije toekomst – naast de focus op efficiënt gebruik in de kas – ook naar alternatieve CO2-bronnen te zoeken. ‘Direct Air Capture’ (DAC) is een technologie die potentieel kan worden ingezet als duurzame bron. In 2024 is een nieuw onderzoeksproject gestart bij Wageningen University&Research in Bleiswijk, waarin de kansen en uitdagingen van deze nieuwe technologie voor de glastuinbouw worden onderzocht. Het project is gericht op:

  • Evaluatie van CO2-kwaliteit;
  • Kengetallen opleveren ten aanzien van energiegebruik, CO2-afvang, -opslag en -inzet;
  • Integratie en optimalisatie DAC-technologie in de glastuinbouw.

Meerdere partijen met Direct Air Capture technologie

Het plan is om meerdere partijen de ruimte te geven om hun DAC-technologie op te stellen in Bleiswijk, waarbij elke machine een halfjaar lang draait om data te verzamelen en de onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit project is geïnitieerd door het programma Kas als Energiebron en gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tekst: Alexander Boedijn