Van 13 tot en met 16 juni presenteren 59 veredelingsbedrijven zich vier dagen lang aan een breed en internationaal vakpubliek. Een rondgang langs 33 locaties in de regio’s Aalsmeer, Nordrhein-Westfalen en Westland biedt de bezoekers een ruime blik op de nieuwste rassen en ontwikkelingen in pot- en perkplanten, aangevuld met snijbloemen. Voorzitter Gill Corless legt uit wat de FlowerTrials tot een uniek evenement maakt met wereldwijde aantrekkingskracht.

“Eigenlijk kun je niet spreken van één evenement”, corrigeert Corless direct. “De FlowerTrials bestaan uit tientallen kleinere evenementen, die plaatsvinden onder een gemeenschappelijke vlag. De deelnemende bedrijven geven zelf invulling aan hun product- en bedrijfspresentaties. Deelnemers die niet in één van de drie regio’s zijn gevestigd, doen dat voor die gelegenheid bij een collega. Meestal geen naaste concurrent, maar een bedrijf dat gespecialiseerd is in andere gewassen. Een harde voorwaarde is dat nieuwe rassen centraal staan. Hierdoor kunnen we de vakbezoekers, zowel telers als inkopers van tuincentra en bloemenhandelaren, een breed beeld geven van de nieuwste ontwikkelingen.”

Voor het leven besmet

Corless, in het dagelijks leven Marketing & Retail Manager bij Sakata Ornamentals, spreekt als voorzitter van de open dagen. Die vrijwillige functie bekleedt zij sinds januari vorig jaar, na twee jaar als bestuurslid te hebben meegedraaid.
De geboren Britse begon haar carrière bij een reclamebureau in Sydney (Australië), kwam in 1990 naar Nederland en werkte sinds 1992 achtereenvolgens voor Fleuroselect, PanAmerican Seed en Sakata. “Toen ik hier kwam, wist ik niets van tuinbouw. Nu zou ik niet meer buiten deze sector willen werken”, zegt zij met onverbloemd enthousiasme. “Het lijkt erop dat ik voor het leven ben besmet.”
Ervaring met marketing en communicatie past goed bij het voorzitterschap van het evenement. “Wij bieden de deelnemers twee overkoepelende diensten aan”, licht ze toe. “De eerste omvat de centrale bezoekersregistratie en datamanagement. Daarmee leggen wij vast wie zich inschrijven, waar de bezoekers vandaan komen en wat hun achtergrond is. We stellen ook scanapparatuur beschikbaar aan exposanten, zodat zij hun eigen bezoek kunnen registreren. Heel handig wanneer je mensen later nog eens wilt benaderen. Wij krijgen geen inzage in die gegevens, maar voor de commerciële opvolging en nazorg door de individuele bedrijven is het een waardevol instrument.”

Gezamenlijke promotie

De tweede overkoepelende dienst omvat de internationale promotie van het evenement, dat al meerdere jaren plaatsvindt in week 24. Van oudsher speelden persberichten en advertenties in vakbladen daarin een hoofdrol. En hoewel die nog steeds van belang zijn, draait het anno 2017 meer om digitale oplossingen, zoals berichten en impressies op social media en de website en om de promotievideo’s die de deelnemers daarop kunnen plaatsen.
“Het promotiebeleid is een paar jaar geleden flink op de schop gegaan en wordt nog steeds verfijnd”, aldus de voorzitter. “De input daarvoor komt zowel uit feedback van de exposanten als uit de bezoekersanalyse die we na iedere editie uitvoeren. Dat heeft er onder andere toe geleid dat we minder adverteren in vakbladen. In landen die nauwelijks bezoek genereren doen we dat helemaal niet meer. Daarentegen is er de afgelopen drie jaar beduidend meer geïnvesteerd in interactieve communicatie via social media en videopresentaties. Wij merken dat dit beter rendeert.”
Ook dit jaar is er een nieuw element in de vorm van teaserachtige filmpjes, die geïnteresseerden ruim voor de aanvang van het evenement laten zien wat de exposanten te bieden hebben. “Je moet de mensen op voorhand prikkelen en nieuwsgierig maken. Het gevoel overbrengen dat ze iets missen wanneer ze niet komen. Of dit resulteert in meer bezoekers moeten we afwachten, maar het voegt wel iets toe aan wat we al deden”, merkt de marketeer op. “En het sluit perfect aan op de interactieve website, waar men ook informatie kan selecteren op productnaam.”

Groter dan ooit

Sinds 2004 vormen de FlowerTrials een eigentijdse voortzetting van de vroegere PackTrials, die van oudsher plaatsvonden in april. De overstap naar juni was een bewuste keuze. “Telers hadden het in het voorjaar vaak te druk met afleveren en voor inkopers was de timing evenmin optimaal”, verklaart de voorzitter. Week 24 sluit beter aan op de agenda’s van beide doelgroepen.”
Dat het een goede zet was, blijkt wel uit de gestage groei van het aantal bezoekers en het aantal landen waaruit zij afkomstig zijn. Het evenement is groter dan ooit en staat wereldwijd kennelijk goed op de kaart. In 2016 trok het evenement ruim 7.300 bezoekers uit 67 landen, 13% meer dan het jaar daarvoor. Het aantal deelnemende bedrijven kwam toen uit op 53, verspreid over 32 locaties. De ‘gemiddelde bezoeker’ komt op 5,5 locatie, maar de spreiding is groot. Sommigen beperken hun bezoek tot een dagdeel en één of twee locaties, terwijl de echte doorzetters drie of vier dagen toeren langs 15 tot 20 bedrijven.

Tegen de limiet

Corless: “We zijn de afgelopen drie jaar goed doorgegroeid. In het verleden hield een aantal bedrijven open huis in het kielzog van de open dagen, zonder bij te dragen aan de kosten van de organisatie. De meeste hebben wij kunnen overtuigen dat deelname onder onze vlag meerwaarde biedt. Dit jaar zijn er zelfs zes nieuwe exposanten, terwijl het aantal bedrijven dat actief is in sierteeltveredeling geleidelijk afneemt door fusies en overnames. Geweldig toch?”
Hoewel het aantal bezoekers van haar ook de komende jaren mag blijven toenemen, zit het aantal locaties nu aardig tegen de limiet. “Het moet voor bezoekers nog wel te behappen zijn”, zegt zij bijna verontschuldigend.

Geloof in eigen kracht

Juni is ook de maand waarin vakbeurs GreenTech in Amsterdam haar deuren om het jaar opent. Ligt een koppeling van beide evenementen niet voor de hand? Corless: “Natuurlijk vissen wij voor een deel in dezelfde vijver. Voor buitenlandse bezoekers kan het aantrekkelijk zijn om beide evenementen te combineren. Wanneer dat zo uitkomt, zullen ze dat zeker niet laten. Maar eerlijk gezegd maakt het voor ons weinig uit of er nu wel of geen vakbeurs plaatsvindt. Ons bezoekersaantal steeg ook in de jaren dat er geen internationale tuinbouwbeurs was. Kennelijk vinden veel telers en vooral inkopers de FlowerTrials al reden genoeg om tenminste één regio te bezoeken.”
Samenwerking biedt volgens de voorzitter nauwelijks meerwaarde. En van verplaatsing naar Amsterdam RAI kan zeker geen sprake zijn, al zou de organisatie van GreenTech dat misschien graag willen. “Wij gaan uit van onze eigen kracht”, vervolgt de Britse. “Die komt voor een belangrijk deel voort uit de decentrale opzet en het hoge praktijkgehalte. Bezoekers kunnen letterlijk bij de veredelaars in de keuken kijken en tussen de gewassen met hen in gesprek gaan. Dat geeft een unieke beleving, die we graag handhaven. Bovendien is de opzet heel laagdrempelig. Ook kleine veredelingsbedrijven kunnen voor een betaalbare prijs deelnemen en zij genieten dezelfde voordelen en vrijheden als grotere spelers.”

Optimisme

Volgens Corless was de stemming binnen de veredelings- en vermeerderingsbedrijven in geen jaren zo goed als nu. “Vorig jaar merkte je al dat het optimisme terugkeerde”, zegt zij. “Consumenten gaven weer meer geld uit aan bloemen en planten, telers boekten betere bedrijfsresultaten en dat zorgde natuurlijk voor blije gezichten onder de deelnemers. Zelfs de Zuid-Europeanen verkeren in opperbeste stemming en dat was lange tijd niet het geval. En als je de eerste signalen hoort uit de tuinbranche, lijkt ook 2017 een jaar van vertrouwen en optimisme te worden. Misschien niet in alle opzichten, maar wel voor de mondiale sierteelt en de vraag naar siergewassen met meerwaarde. Dat is waar het voor onze deelnemers en bezoekers om draait.”

Samenvatting

De FlowerTrials vormen een jaarlijks terugkerend, internationaal sierteeltevenement. Vier dagen lang presenteren bijna zestig veredelingsbedrijven hun nieuwe rassen aan telers en grote inkopers van bloemen en planten. Dankzij de decentrale opzet, het hoge praktijkgehalte, lage drempels en een duidelijke focus op productinnovatie winnen de open dagen nog elk jaar aan kracht. In 2016 trok het evenement ruim 7.300 bezoekers uit 67 landen, 13% meer dan het jaar daarvoor.

Tekst: Jan van Staalduinen. Beeld: Fotostudio G.J. Vlekke.

Gerelateerd