Een groepje van vijf studenten van hogeschool Inholland Delft heeft in samenwerking met Vertify in Naaldwijk een proef gedaan met de opkweek van paprika’s in een klimaatcel. Die planten zijn vervolgens in een kas vergeleken met planten uit de gangbare opkweek van dezelfde zaaidatum. Opvallend is de voorsprong van de onder LED opgekweekte paprikaplanten op de rest. “Van deze planten hebben we nu al twee keer gesneden, maar van de rest nog niet”, zegt Stijn van der Ploeg van Kwekerij Motreahof.

Stijn en zijn vader Edwin van der Ploeg van Kwekerij Motreahof in Berkel en Rodenrijs telen op ruim 7,5 ha gele blokpaprika’s van Enza (cultivar E20B.0480). De planten gingen op 28 december op de matten, zowel die van de plantenkweker als die van de proef van Inholland. “Een scholier die bij ons werkt en aan de proef heeft meegewerkt vroeg of wij de planten in onze kas wilden zetten. Wij wilden wel eens kijken hoe dat loopt”, vertelt Stijn van der Ploeg.

Plant met meer power

De planten van de proef en van de plantenkweker waren zeven weken daarvoor op dezelfde datum gezaaid. Opvallend was de voorsprong van de planten, vervolgt Stijn van der Ploeg. “De planten uit de klimaatcel liepen wel 2 tot 2,5 week voor op onze paprikaplanten. Ze waren al bij het derde oksel, terwijl onze planten nog bezig waren met het eerste oksel. De planten waren ook 15 tot 20 cm groter. We hebben van deze planten nu al twee keer gesneden, maar van de rest nog niets. De paprika’s die er aan zitten zijn ook veel grover.”
Van der Ploeg denkt dat het verschil in ontwikkeling is te verklaren door de hogere lichtintensiteit in de klimaatcel. Dat leidde tot een lichtvoorsprong ten opzichte van de opkweek onder SON-T. “Daardoor heeft de plant al bij de start van de teelt heel veel power. Ze groeien in de kas sneller weg, ondanks het grijze weer dat we na het planten gehad hebben en nog steeds hebben.”
Volgens projectleider Matthijs Blind van Vertify is er met verschillende lichtintensiteiten en -sommen geëxperimenteerd. “Het idee van de proef was: kun je paprikaplanten in een vertical farm opkweken. Het in de praktijk uitplanten was geen onderdeel van de eigenlijke proef, maar het enthousiasme van één van de studenten die bij Van der Ploeg werkt leidde ertoe dat de planten van onze proef in de kas geplant zijn als vergelijkingsmateriaal.”

Duurdere plant, maar wel sneller in productie

Blind zegt dat toen hij met een aantal geïnteresseerde partijen naar de in de kas uitgeplante planten heeft gekeken, de discussie al snel ging over de praktische voordelen en de meerkosten van een opkweek in een LED-container. “Dat is nu nog moeilijk in te schatten. De opkweek onder LED kan nog veel beter of efficiënter. Dit was nog maar een oriënterende proef. En de teler zal uiteindelijk moeten bepalen: als ik met een wat duurdere plant begin, die veel sterker is en veel sneller in productie komt, kan dat best interessant zijn.”
Op de vraag of er al plantenkwekers interesse hebben getoond in de opkweek van paprika in klimaatcellen is Blind duidelijk. “We hebben de proef in nauw overleg met de plantenkweker van Van der Ploeg opgezet en die heeft het met veel interesse gevolgd. Hoe dat met de andere plantenkwekers is weten we niet zeker, maar we weten wel dat er bij andere gewassen al plantenkwekers bezig zijn om die kant op te denken én te experimenteren. Als je volgens een bepaald recept teelt zou je in principe een veel constantere kwaliteit moeten kunnen leveren. Dat is dan een voordeel. Of het in de praktijk potentie heeft valt nu nog moeilijk te zeggen. Maar als ik naar de reacties van de partijen kijk denk ik dat er zeker wel mogelijkheden zijn. We gaan er dan ook een vervolg aan geven en staan open voor andere geïnteresseerde partijen.”

Haalbaarheid

Of de meeropbrengsten van de planten uit de klimaatcel opwegen tegen de meerkosten is nog afwachten, zegt Van der Ploeg. “Dat weten we pas aan het einde van het jaar. Dan kunnen we zien hoeveel kilo’s we uit elk pad hebben gehaald en wat de opbrengst daarvan was. De prijzen liggen nu rond de 2,50 euro per kilo. Misschien zijn de kilo’s die er ik er nu al heb afgehaald wel veel meer waard dan de kilo’s die ik volgende week ga snijden. Het zou me niet verbazen als het financieel haalbaar is.”
De telerszoon denkt dat je ook met een drie weken oude plant uit een klimaatcel zou kunnen starten in plaats van een zeven weken oude plant uit de kas. Hij wil de proef daarom volgend jaar herhalen, maar dan met planten van verschillende zaaidatums. “Als je de opkweekduur met twee weken kunt inkorten wordt het qua kostprijs mogelijk interessant. We gaan het zien.”
De proef is gedaan in het kader van het project Fieldlab Vertical Farming, waarin Vertify en Inholland nauw samenwerken.

Tekst: Mario Bentvelsen