Een waterstoffabriek die waterstof en restwarmte levert aan nabijgelegen tuinbouwbedrijven. Als het aan Greenport Noord en de Drentse glastuinbouw ligt wordt dit binnen een paar jaar in praktijk gebracht. Zeker is dat er in Emmen een van de grootste waterstoffabrieken van Europa zal komen en dat exploitant Shell nog zoekt naar afnemers. “In een pilot moet onderzocht worden hoe je waterstof kunt integreren in de glastuinbouw”, vertelt Inge Bergsma-De Vries.

Ondanks de uitdagende tijden op energiegebied blijft Glastuinbouw Nederland de mogelijkheden in de energietransitie verkennen, samen met telers, toeleveranciers en onderzoekers. Waterstof kan een sleutelrol vervullen in de toekomstige energievoorziening, daarom inventariseert de organisatie welke realistische ideeën er leven in de sector. Op dinsdag 6 september werden tijdens een bijeenkomst van Glastuinbouw Nederland in De Meern vier ideeën gepitched, waaronder een idee van Greenport Noord. Deze zijn besproken samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en energieadviesbureau BlueTerra.

Waterstof WKK

“Binnen vijf jaar staat hier in Emmen een waterstoffabriek van Shell en daar kan en wil de glastuinbouw in deze regio op aansluiten”, vertelt Inge Bergsma-De Vries, voorzitter van Greenport Noord en komkommerteler in Erica. “Daarom willen we een pilot indienen met als doel te onderzoeken hoe je waterstof als energiedrager kunt integreren in het energiesysteem van glastuinbouwbedrijven. De eerste WKK’s die op waterstof werken kunnen daar een rol in spelen.” Op termijn kan er een waterstofkringloop gebouwd gerealiseerd worden, waarmee zowel waterstof als de restwarmte van deze fabriek beschikbaar komt, blikt ze vooruit.
Bergsma-De Vries denkt dat het Drentse idee goede kans maakt. “Omdat de waterstoffabriek er echt komt kan het hier al snel concreet worden. Waterstof is in de regio Drenthe en Groningen al lang in beeld en gemeente Emmen is al jaren met dit idee bezig. Vanwege de ervaring met de gaswinning in Groningen maar ook in het Drentse Schoonebeek is er veel technische expertise op energiegebied aanwezig in deze regio.” Ze verwacht dat telers waterstof kunnen gebruiken voor zowel warmte als elektriciteitsgebruik.

Inventarisatie

Samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn de energiespecialisten van Glastuinbouw Nederland momenteel bezig met het inventariseren van de bestaande en toekomstige initiatieven op het gebied van waterstof. Ook bekijkt de organisatie of er extra subsidiemogelijkheden zijn voor dergelijke projecten. Na de eerste vier ideeën die zijn gepresenteerd, nodigt de telersorganisatie ook andere telers, tuinbouwclusters, leveranciers en geïnteresseerde pioniers uit om hun ideeën te delen. De belangenorganisatie zal vervolgens de meest kansrijke voorstellen selecteren en indienen voor een subsidieaanvraag bij de Topsector.

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Jan Anninga