Drie Nederlandse onderzoeksprojecten naar innovatieve technieken voor gewasbescherming krijgen steun vanuit Europa. In het kader van het programma ERA-net C-IPM – Coordinated Integrated Pest Management kunnen deze drie projecten samen een budget van 525.000 euro tegemoet zien. Zij besteden dit onder meer aan een nieuw systeem voor monitoring van plagen in de teelt van paprika en tomaten en een drone die de Suzuki fruitvlieg bestrijdt.

Het geld komt vrij omdat het ministerie van Economische Zaken een NWO budget beschikbaar ha gesteld voor internationale activiteiten in het kader van de topsector Agri&Food. Daardoor kon Nederland deelnemen aan de tweede call van het ERA-net Coordinated Integrated Pest Management in Europa. Deze call is gerelateerd aan de activiteiten binnen het zogeheten JPI FACCE.
In totaal werden er 29 vooraanmeldingen ingediend door Europese onderzoeksconsortia, waarvan zeven met Nederlandse inbreng. Uiteindelijk zijn negen voorstellen voorgedragen voor financiering waarbij de drie geselecteerde Nederlandse projecten in totaal 525.000 euro kunnen besteden.

Ontwikkeling van monitoringsysteem

Het eerste project richt zich op monitoring; de basis voor biologische controle is namelijk het zo exact mogelijk meten en in kaart brengen van insecten en ongedierteplagen. Een overkoepelend monitoringsysteem voor alle bekende plagen ontbreekt op dit moment in de Europese glastuinbouw. De monitoringsystemen verschuiven bovendien naar een methode van ecologische monitoring, die rekening houdt met de verhouding tussen plaag en gunstige soorten. Het project ‘Pest Management tool for tomato and pepper in Europe’ (PeMaTo-EuroPep), geleid door dr. J. Hemming van de WUR, richt zich specifiek op tomaten en paprika. Deze teelten worden nu, zonder goed controlesysteem, tot wel 14 keer per jaar bespoten met chemicaliën.

Hinderen van biologische controle

Omdat we pesticiden steeds minder mogen gebruiken, vertrouwen we in gewasbescherming steeds meer op een combinatie van biologische controle, ziekteresistente soorten en natuurlijke pesticiden in plaats van synthetische. Binnen het tweede project gaat men onderzoeken in hoeverre natuurlijke pesticiden en ziekteresistentie de biologische controle kunnen hinderen en zelfs teniet doen. Dit doen de onderzoekers door te kijken naar de kwaliteit van de prooi en de mortaliteit van de roofsoorten. Het project ‘Defenseless defenses: does biological control work better on unprotected plants?’ (Defdef) wordt geleid door dr. M. Kant van de Universiteit van Amsterdam.

Met drones jagen op fruitvlieg

De Suzuki fruitvlieg is inmiddels een ernstige plaag voor fruit met een zachte schil zoals bessen, kersen en druiven. Bestaande monitoringsystemen die de aanwezigheid vaststelt hebben ernstige beperkingen. De onderzoekers ontwikkelen een nieuw systeem met vallen voor de fruitvlieg. Deze worden in de gaten gehouden door drones en een automatisch beeldsysteem dat aantallen en soort fruitvlieg kan verwerken. Het project ‘Automated Airborne Pest Monitoring of Drosophila suzukii in Crops and Natural Habitats’ (AAPM) staat onder leiding van dr.ir. L. Kooistra van de WUR.

Bron: NWO. Foto: Botrytis.be

Gerelateerd