De teelt van aardbeien onder glas breidt sterk uit, omdat leveringszekerheid en kwaliteit steeds belangrijker worden voor de retail. Er zijn echter nog flinke stappen te zetten in de verduurzaming van de opkweek en de aardbeiproductie.

Als onderdeel van het vijfjarige project Groene Gewasbescherming herontwerpen we voor aardbei integraal de keten ‘vermeerdering-opkweek-productie’. Doel is een duurzaam, robuust, weerbaar en competitief teeltsysteem te ontwerpen en te toetsen, met als randvoorwaarde een minimale input van risicovolle gewasbeschermingsmiddelen terwijl telers wel hun marktpositie behouden.

Het systeem wordt zodanig ontworpen dat het de kans op ziekten en plagen aanzienlijk verkleint. Belangrijke pijlers zijn: het gebruik van robuuste rassen, optimalisatie van de teeltomstandigheden of de kansen voor natuurlijke vijanden maximaliseren. Bij optimalisatie van de teeltomstandigheden houden we rekening met de optimale omgevingsomstandigheden om het risico op ziekten en plagen te minimaliseren. Verder kijken we naar het creëren van mogelijkheden voor goede hygiëne.

Aanvullend is er een ‘back-up systeem’ met als basis een goede monitoring en mogelijkheden tot aanpassing van de preventieve maatregelen en curatieve correcties (biologisch of chemisch).

Gerelateerd