In het najaar van 2022 is in het Innovatie en Demonstratiecentrum voor LED onderzoek gedaan naar een dynamisch lichtspectrum voor komkommer. De onderzoeksvraag was of het gewas in een wintersituatie overdag zonder blauw en wit licht kan en of een extra behandeling met verrood aan het begin en/of einde van de dag een positief effect heeft op de plantvorm en productie.

Omdat er minder wordt belicht, leidt deze aanpak tot energiebesparing. Maar wat zijn de gevolgen voor de productie?
De behandelingen waarbij overdag het blauwe en witte LED-licht was weggelaten, hadden allen een evenredige afname in productie van 4%. Wanneer er aan het dynamische spectrum verrood werd toegevoegd zien we dat de productie ook afneemt, maar dat de biomassaproductie tenminste gelijk is aan dat van de referentiebehandeling.

Hogere ontwikkelingssnelheid vruchten

Dit verschil wordt veroorzaakt door een hoger drogestofgehalte van de vruchten in de behandelingen met een dynamisch lichtspectrum, waarbij verrood aan het begin en/of einde van de dag wordt toegediend. Dat ging gepaard met een hogere ontwikkelingssnelheid van de vruchten.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland binnen het programma Kas als Energiebron, met daarbij een bijdrage in de lampen en de aansturing daarvan van Signify.

Tekst: Kees Weerheim