De eerste twee maanden van het nieuwe jaar kenmerken zich wat betreft de glastuinbouw door diverse gespecialiseerde vaktentoonstellingen. Van de grootschalige Duitse beurzen IPM en Fruit Logistica, tot de Sival in Frankrijk en HortiContact in Nederland; alle evenementen zijn positief gestemd over de komende editie. De Europese ontwikkelingen – binnen en buiten de glastuinbouw – worden met belangstelling gevolgd. Dat vertaalt zich in een breed programma van seminars en excursies, want een moderne vakbeurs is tegenwoordig veel meer dan alleen een vakbeurs.

De reeks werd deze week geopend door de Sival in het Franse Angers, waar experts en professionals in de potplantensector vier evenementen kregen voorgeschoteld. Op de beurs werden ‘Plant production meetings’ gehouden, waar onderzoekers en andere sectorvertegenwoordigers met elkaar discussiëren en de dialoog aangaan over de actuele ontwikkelingen. Verder legt de Sival de nadruk op nieuwe technieken in de tuinbouwsector. Diverse start-ups krijgen de ruimte om hun innovaties te presenteren.

Marktontwikkelingen

Als toonaangevend evenement voor de internationale sierteeltsector heeft de IPM in het Duitse Essen, die dit keer plaatsvindt van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 januari, het initiatief genomen voor een breedschalige Europese marktanalyse. Conclusie van het rapport van Dr. Marianne Altmann is dat de wereldwijde goederenstroom op drift is geraakt. We hebben binnen de EU een stabiele vraag en een groeipotentiaal buiten de EU. Ook in Duitsland is de bloemen- en plantenmarkt stabiel en zal bij een groot consumentvertrouwen ook in 2017 de vraag veiligstellen. De stijgende prijzen op detailhandelsniveau stemmen optimistisch.
Dit geldt echter niet bij alle schakels (bedrijven) in de toegevoegde waarde keten. Brexit en Rusland zijn sinds 2016 twee overheersende thema’s die pas op de lange termijn effect zullen sorteren. Het is niet verstandig erop te vertrouwen dat alles goed gaat komen. Alle landen doen er goed aan op zoek te gaan naar alternatieve distributiekanalen en doelmarkten. Dat kan door middel van een nauwere samenwerking met bestaande handelscontacten binnen of buiten Europa. Door deze heroriëntatie kan ervan worden uitgegaan dat in 2017 de goederenstromen, samen met het veranderende consumentengedrag van een aantal EU-landen, zal wijzigen. Hierbij is de toenemende rechtstreekse levering van de grote handelscentra in de productielanden zeker een stuwende kracht.

Nederland ambassadeur

Nederland speelt een prominente rol in bovengenoemde marktanalyse van IPM. Het lijkt dan ook geen toeval dat het land dit jaar partnerland is van IPM Essen. De wereldwijd toonaangevende tuinbouwbeurs is al jarenlang een belangrijk presentatieplatform voor de groene sector in Nederland en komende editie presenteren ongeveer 400 Nederlandse standhouders hun expertise en netwerken, onder het motto: ’twee landen, één passie’.
Verder belichten deskundigen op het internationale tuinbouwforum op 26 januari onder andere de thema’s ‘Duits-Nederlandse samenwerking langs de grens’, ‘Logistieke ontwikkelingen’, ‘Welzijn en duurzaamheid’ en ‘Trends, (consumenten-)ontwikkelingen en communicatie’.
De Nederlandse vertegenwoordiging op de beurs is gemeenschappelijk georganiseerd door de handelsverenigingen VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten) en Anthos, de Nederlandse commissie ‘Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen’, het ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse Bureau van de Landbouwraad in Berlijn.

Nieuwe afzetmarkten

De Fruit Logistica in Berlijn (van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 februari) wordt niet alleen gehouden aan de andere kant van Duitsland, maar focust zich ook primair op de groentekant van de tuinbouwsector en legt de nadruk op de handel in plaats van de teelt. Ook deze beurs hoort mondiaal tot de toonaangevende evenementen voor de tuinbouwketen en ook deze organisatie legt de nadruk op de marktontwikkelingen voor de korte en langere termijn.
Zo blijkt dat de Brusselse landbouwpolitiek wordt geconfronteerd met een veranderend gedachtepatroon over de promotie van groenten en fruit. Tot nu toe werd 70% van de financiële middelen gebruikt voor de interne Europese markt en 30% was beschikbaar voor de rest van de landen. In de toekomst zal het precies omgekeerd zijn, zo stelt Miguel Ceballos Barón van de EU Trade Commission “De toekomstperspectieven voor de branche liggen overduidelijk in de export. De exportbevordering moet helpen om de groeimarkten in Azië, India en Afrika te veroveren.”
De beurs in Berlijn beschrijft zichzelf als de ‘centrale hub’ van de wereldwijde handelsactiviteiten en als het verplichte evenement voor diegenen die hun export willen verhogen. Meer dan 70.000 inkopers en bezoekers uit meer dan 130 landen, uit alle continenten, bezochten de beurs in februari 2016. De belangstelling voor deelname is voor de komende editie opnieuw gestegen.

Nederlandse innovatie

Het winterse vierluik van Europese tuinbouwevenementen wordt van dinsdag 14 t/m donderdag 16 februari 2017 in Evenementenhal Gorinchem afgesloten met de beurs HortiContact; een nieuwe naam voor een vertrouwd evenement. Reden voor de naamsverandering is dat de beurs zich de laatste jaren meer en meer ontwikkelt van ontmoetingsplatform voor de Nederlandse glastuinbouw, tot breder internationaal evenement. De Nederlandse naam Tuinbouw Relatiedagen is derhalve ingewisseld voor de in het buitenland makkelijker uit te spreken ‘HortiContact’.
De beurs in Gorinchem legt de nadruk op de positie van Nederland als tuinbouwkennisland. De Nederlandse glastuinbouw innoveert voortdurend. Bovendien staan teeltbedrijven en kenniscentra in het land open om die nieuwe kennis en ervaringen te delen met telers over de hele wereld. Op dinsdag 14 en woensdag 15 februari 2017 krijgen internationale telers de gelegenheid om kennis te maken met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse glastuinbouw tijdens de HortiContact Tour.

Toonaangevende bedrijven

Deze tweedaagse excursie is een samenwerking tussen de organisatie van HortiContact, Uniglobe Westland Business Travel en In Greenhouses magazine. Het programma bestaat in grote lijnen uit: het bezoeken van toonaangevende bedrijven (gespecialiseerd in snijbloemen, potplanten en glasgroenten), lezingen van onderzoekers en docenten van gerenommeerde kennisinstituten en uiteraard een bezoek aan de vakbeurs.
Op de eerste dag van het tweedaagse programma staan bezoeken aan teeltbedrijven en onderzoekslocaties op het programma. Dag 2 speelt zich af op de beurslocatie van HortiContact waar onderzoekers van Wageningen University & Research boeiende presentaties geven over de fascinerende wereld van plantkunde en het nieuwste project op het gebied van kassenbouw, de winterlichtkas.

Professionalisering

Vorig jaar heeft organisator Evenementenhal een nieuwe koers ingezet. Met de toenemende populariteit van de vakbeurs maakte ook de organisatie een professionaliseringsslag. Een nieuwe huisstijl met bijbehorend logo werden tegelijkertijd ingevoerd. De website kreeg eveneens een nieuwe uitstraling.
Vorig jaar vonden er ook veranderingen plaats in de online voorregistratie. Iedere bezoeker krijgt nu een gepersonaliseerde badge met QR-code. Deze badge is weer gekoppeld aan een nieuwe smartphone-app van Evenementenhal.
Zowel de bezoekers als de exposanten hebben voordeel bij deze app. De exposant kan de badge scannen en hoeft geen visitekaartjes met zijn bezoeker uit te wisselen. En de bezoeker zal straks via de app informatie binnen krijgen over onderwerpen die hem of haar interesseren. Beursbezoek wordt daardoor veel efficiënter.

Samenvatting

Naast het leggen en onderhouden van contacten tussen exposanten en bezoekers, leggen de tuinbouwvakbeurzen meer en meer de nadruk op kennisuitwisseling. De evenementen die in januari en februari plaatsvinden in Duitsland, Frankrijk en Nederland voegen in toenemende mate seminars, workshops en excursies toe aan de vakbeurs. Om de trends en ontwikkelingen nauwgezet te kunnen volgen, initiëren beursorganisatoren ook marktonderzoek.

Tekst: Roger Abbenhuijs. Foto’s: beursorganisaties.