De bestrijding van trips, witte vlieg (tabakswittevlieg en kaswittevlieg) en ook luizen (groene perzikbladluis) stelt telers van vruchtgroenten voor steeds grotere uitdagingen. Het wordt lastiger om met natuurlijke vijanden in combinatie met de beschikbare middelen de plaagdruk te controleren. Het is dan ook goed nieuws dat er nieuwe middelen worden toegelaten die passen binnen bestaande schema’s.

Tjeerd Peeters, technisch adviseur Nufarm over plaagbestrijding in vruchtgroenten

“Wij horen steeds vaker terug van telers en adviseurs dat het beheersen en controleren van plaaginsecten een grotere opgave wordt. Zeker tabakswittevlieg, trips en luizen (vooral de groene perzikbladluis in de paprikateelt) leiden tot flinke zorgen. Voor Nufarm was dat reden om met het middel NoFly (op basis van de schimmel Paecilomyces fumosoroseus) heel gericht en uitgebreid proeven te doen afgestemd op de problemen die worden ervaren.”

Paecilomyces fumosoroseus (FE9901)

De schimmel Paecilomyces fumosoroseus is een effectief biologisch bestrijdingsmiddel met een uitgebreid gastheerbereik waaronder trips, witte vlieg en luis. Als de schimmel op een geschikte gastheer landt, produceert het enzymen om de cuticula van het insect binnen te dringen. Ook kan het binnendringen via siphonen of andere lichaamsopeningen. Na circa 72 uur sterft het insect. Sterfte van het insect komt door de afvoer van zijn voedingsstoffen, de vernietiging van weefsels en het vrijkomen van gifstoffen.

Tabakswittevlieg in tomaten

De tabakswittevlieg is een van de meest schadelijke plaaginsecten in tomaten. Als de plaagdruk toeneemt, kan direct worden gestart met de inzet van entomopathogene schimmels. In verband met resistentiemanagement, maar ook in verband met het maximale aantal toepassingen, is het wenselijk om meerdere beschikbare middelen afwisselend in te zetten. Een extra boost in de bestrijding is mogelijk door te combineren met een middel op basis van azadirachtin, bijvoorbeeld NeemAzal-T/S.

Trips en groene perzikbladluis in paprika en aubergine

Naast trips is de (resistente) groene perzikbladluis een toenemend probleem in de teelt van paprika. Het lijkt er soms op dat deze plaaginsecten steeds minder gevoelig zijn voor het huidige middelenpakket. Proeven laten zien dat de inzet van entomopathogene schimmels, eventueel bij een hoge plaagdruk gecombineerd met een azadirachtin, wel uitstekend presteren.

Veel plaagdruk in komkommer en courgette

Trips, witte vlieg maar vooral ook luizen zorgen voor veel kopzorgen in de komkommerteelt. In deze teelten lukt het eveneens om met entomopathogene schimmels de plaagdruk goed te controleren. En ook hier geldt dat bij hoge plaagdruk de inzet van een product op basis van azadirachtin effectief is.

Inzet entomopathogene schimmels samengevat

De bestrijding van witte vlieg, trips en luizen is uitdagend in de teelt van vruchtgroenten. Het middelenpakket is beperkt. Middelen op basis van entomopathogene schimmels laten in zowel proeven als in de praktijk zien dat ze van toegevoegde waarde zijn bij de beheersing van de plaagdruk. Bijkomend voordeel van het middel NoFly is het brede etiket met toepassingen in zowel vruchtgroenten en vaste planten. Hieronder kort de sterktes op een rij:

  • Sterk op witte vlieg en trips; nevenwerking op luizen
  • Geen residu, past perfect in ICM strategie
  • Spaart natuurlijke vijanden en draagt bij aan natuurlijke balans in de kas
  • Breed toegelaten in vruchtgroenten
  • Veilig voor natuurlijke vijanden

NoFly een NuBio product

Nufarm helpt telers met het verminderen van residuen, zonder concessies te doen aan kwaliteit en opbrengst. Het overkoepelende merk NuBio omvat biologische insecticiden, fungiciden, biostimulanten en milieuvriendelijke bespuitingsprogramma’s.

Meer informatie

Lees het uitgebreide kennisartikel op onze website.